Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte

Home/Nieuws/Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte

Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in Duitse kassen met restwarmte

Een delegatie van de waterschappen, Stowa en adviseurs op bezoek bij de drooglocatie

De waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel en het kenniscentrum STOWA onderzoeken of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk ook in Nederland haalbaar is. Uit een eerder rapport van STOWA blijkt namelijk dat deze slibverwerking energie en kosten kan besparen. Het slib van de centrale slibverwerkinginstallaties van Garmerwolde en Heerenveen wordt als proef gedroogd in kassen van de Oldenburger Biokraftwerk (onderdeel van Oldenburger Fleischmehlfabrik) in Duitsland. In het voorjaar 2018 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Tauw en Brightwork begeleiden het onderzoek in Duitsland.

Op 3 november jl. is een delegatie van de betrokken waterschappen, TAUW en Brightwork op bezoek geweest bij Oldenburger Fleischmehlfabrik en Oldenburger Biokraftwerk in Friesoythe.

nl_NLNederlands