Project: “Innovatieve waterzuivering voor het verwijderen van medicijnresten en pesticiden uit afvalwater”

Home/Nieuws/Project: “Innovatieve waterzuivering voor het verwijderen van medicijnresten en pesticiden uit afvalwater”

Project: “Innovatieve waterzuivering voor het verwijderen van medicijnresten en pesticiden uit afvalwater”

Veel afvalwater is verontreinigd met micropollutants zoals medicijnresten en pesticiden. Deze stoffen komen uiteindelijk in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) terecht, waar ze tijdens het zuiveringsproces slechts ten dele worden verwijderd. Het gevolg is dat deze micropollutants in toenemende mate via het oppervlaktewater in ons milieu en ons drinkwater terechtkomen en dat is ecologisch ongewenst. Om deze reden is er behoefte aan en markt voor duurzame innovatieve technologie waarmee tegen beperkte investeringskosten en energieverbruik micropollutants selectief uit afvalwater kunnen worden verwijderd.

In dit project wordt een compleet nieuwe technologie voor een duurzame nazuivering van RWZI effluent op pilotschaal getest en doorontwikkeld voor toepassing op productieschaal. De technologie omvat een uniek filtratie en advanced oxidation proces op basis van UV-C straling, ultrasound, ijzerelectrolyse en het inline meten van de waterkwaliteit. Dit laatste is van belang om bij een wisselende samenstelling van het RWZI effluent toch steeds de optimale hoeveelheid UV-C straling en chemicalien aan het zuiveringsproces te doseren.

Deze ontwikkeling is mogelijk dankzij de VIA 2018 Plus regeling en een intensieve samenwerking en de unieke expertise van de bedrijven Water Waves, Lamp-Ion en Brightwork. Het beoogde projectresultaat is een gevalideerde business case voor toepassing van de nieuwe technologie op RWZI’s van verschillende capaciteit.

nl_NLNederlands