Sand-Cycle ontvangt positieve feedback bij pilot onderzoek in Noorwegen

Home/Nieuws/Sand-Cycle ontvangt positieve feedback bij pilot onderzoek in Noorwegen

Sand-Cycle ontvangt positieve feedback bij pilot onderzoek in Noorwegen

Sand-Cycle ontvangt positieve feedback van de onderzoekers van een grootschalig pilot onderzoek naar de inzet van continue zandfiltratie op RWZI Gardermoen in Noorwegen. Ze zijn enthousiast over het gebruik van Sand-Cycle.

International Water Association (IWA) publicatie 

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Regional Research Council van Oslo, was gericht op vergaande N en P verwijdering uit effluent van de MBBR installatie. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd door IWA in Water Science & Technology, Volume 80, Issue 2, juli 2019 (zie deze link: https://doi.org/10.2166/wst.2019.266 voor het volledige artikel).

Robuust en gemakkelijke tool

De onderzoekers noemen Sand-Cycle een “very convenient tool” voor de controle van de goede werking van het zandfilter. De resultaten zijn betrouwbaar gebleken en verhogen de kwaliteit en de intensiteit van het onderzoek. Sand-Cycle stelde de onderzoekers in staat om bij gemeten procesafwijkingen snel in te grijpen, zodat geen kostbare onderzoekstijd verloren ging.

Deze positieve ervaringen met Sand-Cycle staan niet op zichzelf. Sand-Cycle ontvangt regelmatig positieve feedback vanuit andere internationale successen en referenties.

Sand-Cycle dashboard

Het onderstaande Sand-Cycle dashboard illustreert het onderscheid tussen een goed en slecht functionerend filter. De spreiding tussen het gemiddelde en de deviaties is een maat voor hoe homogeen het filter loopt. Een grote spreiding geeft aan dat er delen van het filterbed zijn die aanzienlijk sneller, dan wel langzamer lopen. Hiermee kan de werking en efficiëntie van het filter in het gedrang komen.


Bovenstaande figuur is een Sand-Cycle dashboard van de pilot op RWZI Gardermoen van 1 maart 2018. In de grafiek zijn de gemiddelde zandcirculatiesnelheid (blauwe lijn) en de standaard deviaties hiervan (grijze lijn boven en onder) af te lezen. De grafiek maakt hiermee inzichtelijk wanneer het filter goed of slecht draait.

nl_NLNederlands