Drylet en Brightwork introduceren nieuwe “bio-booster” op Nederlandse markt

Home/Nieuws/Drylet en Brightwork introduceren nieuwe “bio-booster” op Nederlandse markt

Drylet en Brightwork introduceren nieuwe “bio-booster” op Nederlandse markt

In het Holland Paviljoen op de IFAT twee jaar geleden is de basis gelegd voor een succesvolle exclusieve samenwerking tussen de Amerikaanse technologieleverancier Drylet en adviesbureau Brightwork uit Sneek.

Drylet’s technologie Aqua Assist, waarbij substraat verrijkt met microbiëel materiaal wordt ingebracht in bioreactoren, leidt tot een verlaging van de slibproductie, betere slibkarakteristieken en – bij toepassing in een slibgisting – tot een hogere biogasopbrengst.

In 2019 is de technologie in een duurtest uitgeprobeerd op RWZI Halsteren in nauwe samenwerking met Waterschap Brabantse Delta. Onlangs rapporteerde Brightwork de resultaten: een significante verlaging van de spuislibproductie en een heel stabiele biologische procesvoering. Het was voor het waterschap aanleiding om verder te gaan met de technologie.

Brightwork richt zich op consultancy en services in de watersector. Drylet’s technologie is een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking, die kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.

Een artikel over ons project in Haltsteren kun je hier aanvragen.


    Voor meer informatie, neem contact op met Farah Al-Massri BSc,

      nl_NLNederlands