Brightwork met innovatieve zuiveringstechniek succesvol in het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Home/Nieuws/Brightwork met innovatieve zuiveringstechniek succesvol in het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Eco Blue filter

Brightwork met innovatieve zuiveringstechniek succesvol in het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Medicijnresten in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. Waterschappen dragen daaraan bij door het lozen van gezuiverd afvalwater. Daarom is het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV) opgezet. Stowa coördineert dit programma en beoogt de ontwikkeling van zuiveringstechnieken die medicijnresten verwijderen uit het afvalwater.

Grootschalig modulair filterontwerp
Grootschalig modulair filterontwerp

Brightwork was succesvol In de tweede call van dit programma. Als één van de 4 voorstellen uit een totaal van 28 inzendingen van nieuwe veelbelovende zuiveringstechnieken is Brightwork geselecteerd voor nader onderzoek.

Brightwork’s oplossing is een combinatie van adsorptie en biologische omzetting in een beproefd filterconcept. Hiervoor wordt continu-filtratie ingezet op de afloop van de na-bezinking. Het filter wordt gevuld met granulair actief kool als adsorptiemedium. Een extra gecontroleerde beluchting zorgt ervoor dat biomassa kan groeien op het filtermateriaal. Het resultaat is een verlenging van de gebruiksduur van het actief kool. Hierdoor hoeft de kool minder vaak geregenereerd te worden. Dit komt de CO2 voetafdruk ten goede.

Daarnaast kan het proces worden ingezet om simultaan fosfaat te verwijderen. Er ontstaat een multifunctionele oplossing voor de verwijdering van microverontreinigingen én nutriënten. Dit past in de maatregelen voor de kaderrichtlijn water.

Inmiddels hebben diverse waterschappen aangegeven interesse te hebben in de voorgestelde oplossing.

    nl_NLNederlands