Blog Detail

Home/Nieuws/Brightwork met innovatieve zuiveringstechniek succesvol in het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Eco Blue filter

Brightwork met innovatieve zuiveringstechniek succesvol in het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater vormen een toenemende bron van zorg bij waterschappen. Om passende oplossingen te vinden, die op een redelijke termijn inzetbaar zijn is het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV) opgezet, dat door STOWA wordt gecoördineerd. In de tweede call van dit programma zijn uit in totaal 28 inzendingen 4 nieuwe veelbelovende zuiveringstechnieken voor rioolwaterzuiveringsinstallaties geselecteerd voor nader onderzoek, waaronder die van Brightwork.

Grootschalig modulair filterontwerp
Grootschalig modulair filterontwerp

De kern van de voorgestelde oplossing van Brightwork vormt de inzet van continu-filtratie van de afloop van de nabezinking met granulair actief kool als adsorptiemedium. Het filter wordt belucht, zodat biomassa kan groeien op het filtermateriaal en organische stof actief kan worden afgebroken. Hiermee wordt de stand-tijd van de kool verlengd, zodat die minder frequent hoeft te worden geregenereerd. Dit komt de CO2 voetafdruk ten goede. Daarnaast kan het proces worden ingezet om simultaan fosfaat te verwijderen, zodat een multifunctionele oplossing ontstaat voor de verwijdering van microverontreinigingen én nutriënten. Dit past in de maatregelen die voor de kaderrichtlijn water worden gesteld.

Inmiddels hebben diverse waterschappen aangegeven interesse te hebben in de voorgestelde oplossing.

nl_NLNederlands