Haal méér uit de vergisting: twee full scale pilots gestart

Home/Nieuws/Haal méér uit de vergisting: twee full scale pilots gestart
De vergisting van RWZI Bath

Haal méér uit de vergisting: twee full scale pilots gestart

De slibgistingsinstallatie van RWZI Bath
De vergisting van RWZI Bath

10 – 20% méér slibafbraak en 20 – 30% hogere biogasopbrengst zijn de drijfveren voor Wetterskip Fryslan en Waterschap Brabantse Delta om de proef op de som te nemen op de vergisting van rwzi’s Burgum en Bath.

De kern van de proef

De kern van de proef omvat een periodieke kleine dosering op de slibtoevoer naar de vergisting van microporeuze granulaire silica-deeltjes van 200 – 600 micron groot, geënt met geselecteerd microbieel materiaal, ontwikkeld door het Amerikaanse Drylet. De technologie is uitgebreid getest in de Verenigde Staten.

De dosering versnelt de anaerobe slibafbraak in de reactor en verhoogt de biogasproductie. Het effect wordt goed zichtbaar na twee slibverblijftijden in de vergisting. 

De proeven duren een half jaar, zodat de praktische resultaten eind 2021 bekend zijn. Als de doelstellingen worden gehaald, dan wordt daarmee een mooie bijdrage geleverd aan de beleidsdoelstellingen van de waterschappen: het verminderen van de slibproductie van de waterschappen én het streven naar energieneutraliteit.

Op rwzi Burgum wordt het materiaal gedoseerd op de toevoerleiding van de slibvergisting, ná  slibindikking. De slibvergisting is  opgebouwd uit twee gistingstanks in serie met elk een volume van 1.000 m3. De proeven zijn gestart in april 2021 en duren tot oktober 2021.

Op rwzi Bath wordt gedoseerd op de slibrecirculatieleiding van één van de twee gistingstanks, met elk een volume van 5.400 m3, zodat een directe vergelijking van de prestaties van beide gistingstanks kan worden gemaakt.

De slibgistingsinstallatie van RWZI Burgum
De vergisting van RWZI Burgum

Brightwork begeleidt beide proeven en rapporteert de resultaten in nauwe samenwerking met de waterschappen. Eerder zijn de positieve resultaten gepubliceerd van vergelijkbare duurproeven met Drylet materiaal, uitgevoerd op de waterlijn van rwzi Halsteren van waterschap Brabantse Delta. In 2019 en 2020 is daar de invloed van de dosering getest van de spuislib productie en de prestaties van de zuivering. Die proeven toonden aan dat 25% minder spuislib werd geproduceerd, terwijl de effluent kwaliteit van de zuivering stabiel en goed bleef. Zie ook onze recente publicatie.

    nl_NLNederlands