Advies

Home/Advies

Specialist zandfilter in Zoetwaterfabriek

14 februari 2021

Hoogheemraadschap Delfland gaat op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen een waterhergebruiksproject realiseren, de  “Zoetwaterfabriek”.  Hoogheemraadschap Delfland, Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB tekenden 5 november de bouwovereenkomst.

Lees meer…

Grondstofterugwinning uit actief slib

2 november 2020

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta is Brightwork begonnen met een plan van aanpak voor de realisatie van een full scale proefinstallatie op rioolwaterzuivering Dalfsen. Het waterschap beoogt een seriegeschakelde zeefinstallatie te beproeven, waarmee actief slib wordt ontdaan van vaste stof, waaronder vezelhoudend materiaal.

Lees meer…

Masterplan rwzi Utrecht – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

14 augustus 2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beheert de rioolwaterzuivering van Utrecht met een capaciteit van 450.000 VE. Op de locatie midden in de stad Utrecht wordt het huishoudelijke afvalwater gezuiverd en vindt de slibbehandeling plaats.

Lees meer…

Masterplan locatie Venray – Rixona BV

14 augustus 2017

Brightwork heeft een masterplan opgesteld om op een maatschappelijke en economisch verantwoorde wijze met proceswater om te gaan op de locatie Venray.  Het plan heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor optimalisatie.

Lees meer…

Opstartplan rwzi Hilversum – Waternet

14 augustus 2017

In het najaar van 2013 is de nieuwbouw van rwzi Hilversum gereed gekomen. Na het testen van de installatie met water en slib in augustus kon de rwzi worden opgestart. Hiervoor is door ons een opstart- en omschakelplan geschreven waarin wordt aangegeven wat er gedaan moet worden, voorafgaand, tijdens en na de opstart van de nieuwe rwzi.

Lees meer…

efteling

Klaterwatersysteem – Efteling

13 augustus 2017

De Efteling investeert voortdurend in attracties, shows en voorzieningen. De component water is daarbij een heel belangrijke factor. Voor het hele park is het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van groot belang om het jaar rond bezoekers aan hun trekken te laten komen. De plannen voor een goed waterbeheer en de wijze waarop het parkwater kwalitatief op een hoog nivo wordt gehouden is mede door Brightwork de afgelopen jaren vorm gegeven.

Lees meer…

nl_NLNederlands