CADoS – Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Home/CADoS – Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Cellulose uit toiletpapier oogsten om zuiveringsslib lokaal te ontwateren

Het idee voor dit ontwikkelingsproject is gebaseerd op het efficiënt scheiden van cellulosevezels uit ruw afvalwater en de inzet van die vezels voor het ontwateren van surplus slib.  Deze vorm van  grondstoffenhergebruik leidt tot een aantal voordelen: een eenvoudige slibontwatering, minder chemicaliën verbruik, een lagere  energieconsumptie en minder slibtransporten.

In een consortium bestaande uit twee waterschappen (Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan), Attero, CEW, RUG en Brightwork is het concept getest op rwzi Ulrum door plaatsing van proefinstallatie die het volledige debiet van de zuivering kan verwerken. De proefinstallatie is gebaseerd op fijnzeeftechnologie voor het “oogsten” van het zeefgoed en een eenvoudige ontwatering van het zeefgoed.

Tijdens het onderzoek zijn alle relevante ontwerpvariabelen onderzocht. Het onderzoek heeft aangetoond dat met de juiste verhouding zeefgoed en surplusslib het gewenste drogestof percentage kan worden bereikt. Het onderzoek heeft bovendien geleid tot een nieuwe en betrouwbare meetmethode voor cellulose in een afvalwatermatrix.

In 2014 ontving het CADoS consortium de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen.

Klik hier voor de video

nl_NLNederlands