Contract management

Home/Contract management

Systeemgerichte contractbeheersing uitvoeringsprojecten

Brightwork voert voor diverse opdrachtgevers contract management uit in de breedste zin van het woord. Hier volgen enkele voorbeelden van projecten, die door ons mede zijn vormgegeven.

Voor Waterschap Brabantse Delta heeft Brightwork in een coproductie met LievenseCSO alle contract gerelateerde producten opgesteld voor de realisatie van de renovatie van de waterlijn, tussenbezinktanks en 2e trap van RWZI Nieuwveer én het 10 jarig onderhoud van de installaties. Na de succesvolle uitvraag en de selectie van de uitvoerende partij begeleidt de combinatie Brightwork / LievenseCSO het uitvoeringstraject op basis van systeemgerichte contractbeheersing.

Voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft Brightwork de technische contract gerelateerde documenten opgesteld voor de aanbesteding van de langjarige slibverwerking van RWZI Utrecht en enkele omliggende RWZI’s. Na een succesvolle uitvraag is een langjarige overeenkomst gesloten met de winnende partij op basis van de opgestelde contractdocumenten.

In diverse BVP aanbestedingen is Brightwork betrokken geweest in verschillende consortia om een bijdrage te leveren aan het procesgedeelte van de aanbesteding, voor het opstellen van de kwaliteitsdocumenten en/of het leveren van een sleutelpersoon in het project.

nl_NLNederlands