Masterplan locatie Venray – Rixona BV

Home/Masterplan locatie Venray – Rixona BV

Optimalisatie afvalwaterzuivering en waterhergebruik

Masterplan locatie Venray – Rixona BV

Masterplan locatie Venray

Polijsting AWZI Rixona

Brightwork heeft een masterplan opgesteld om op een maatschappelijke en economisch verantwoorde wijze met water om te gaan op de locatie Venray.  Het plan heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor optimalisatie. Een belangrijke uitkomst is dat met een combinatie van inzet van een anaerobie in deelstroom en realisatie van een nageschakelde zuivering lozing op oppervlaktewater  mogelijk is en leidt tot een netto contante waarde die in orde van grootte 25-30% gunstiger is dan de basis-situatie.

Eén van de concrete resultaten is de realisatie van een tertiaire filtratie op de locatie Venray voor vergaande verwijdering van stikstof en fosfaat. In overleg met het waterschap werd het mogelijk het effluent te lozen op de Oostrumse beek, in plaats van op het rioolstelsel. Op deze wijze draagt de lozing bij aan de bestrijding van de lokale verdrogingsproblematiek en wordt relatief schoon water afgekoppeld van de rioolwaterzuivering in Venray. De tertiaire filtratie is in oktober 2012 in bedrijf genomen.

nl_NLNederlands