Masterplan rwzi Utrecht – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Home/Masterplan rwzi Utrecht – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Naar een nieuw toekomstbestendig afvalwaterzuiveringssysteem in Utrecht

Masterplan rwzi Utrecht – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Masterplan rwzi Utrecht

RWZI Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beheert de rioolwaterzuivering van Utrecht met een capaciteit van 450.000 VE. Op de locatie midden in de stad Utrecht wordt het huishoudelijke afvalwater gezuiverd en vindt de slibbehandeling plaats. HDSR werd gesteld voor de vraag op welke wijze de huidige afvalwaterzuivering en slibverwerking voor de toekomst op de beste wijze kan worden ingericht. Brightwork heeft die vraag beantwoord en het resultaat vertaald in een masterplan voor de zuivering.

De verkenning heeft geleid tot een selectie van varianten en subvarianten, die tot een voorlopig ontwerpnivo uitgewerkt zijn. De varianten zijn verkend en doorgerekend op effectiviteit, duurzaamheid en economische waarde.  Kern van de analyse en evaluatie van de verschillende oplossingsrichtingen is een systematische en objectieve vergelijking van de varianten. Daarmee is HDSR in staat gesteld om die oplossing te selecteren, die het beste aansluit bij een verantwoorde kostenontwikkeling, innovatie en energiebesparing. Het resultaat van de uitgebreide studie heeft geleid tot het besluit van HDSR om een nieuwe zuiveringsinstallatie te realiseren en de bestaande waterlijn en slibgisting te amoveren. Met de bouw van de nieuwe zuivering is in 2017 gestart.

nl_NLNederlands