Nieuwe sanitatie Rijnenburg – HDSR

Home/Nieuwe sanitatie Rijnenburg – HDSR

Conceptueel visionair watersysteemontwerp voor nieuwe wijk Rijnenburg

Nieuwe sanitatie Rijnenburg – HDSR

Nieuwe sanitatie Rijnenburg – HDSR

De studie betrof een scan naar het gescheiden inzamelen en behandelen van afvalwater. Vervolgens het vertalen van deze scan naar de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Rijnenburg. Hierbij is in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een blauwdruk gemaakt van de wijze waarop nieuwe sanitatie in die wijk vorm kan worden gegeven. Nadrukkelijk is hier ook aandacht besteed aan de samenwerking in de waterketen, en is een visie ontwikkeld op welke wijze een duurzame nieuwe sanitatie kan worden ingericht.

Samen met HDSR en de gemeente Utrecht zijn scenario’s benoemd die vervolgens zijn doorgerekend, beschouwd en beoordeeld op de belangrijkste doelstellingen: fasering en kleinschaligheid; energieleverend en kosten.

De scenario’s die zijn beschouwd zijn o.a. gebaseerd op gescheiden inzameling van zwart water met groente en fruit afval, vergisting lokaal of centraal en grijs water gescheiden inzamelen en lokaal behandelen in een helofytenfilter.

De studie heeft een helder inzicht gegeven in de kennis, ervaring en toepasbaarheid van nieuwe sanitatie en hoe deze het best kan worden ingezet voor de ontwikkeling van de wijk Rijnenburg op het gebied van energie en duurzaamheid.

nl_NLNederlands