Recent gepubliceerd bij WE&T

Home / Blog

Recent gepubliceerd bij WE&T. Stretching continue filtratie voor proceswaterproductie en afvalwaterzuivering

Lees meer

10 – 20% méér slibafbraak en 20 – 30% hogere biogasopbrengst zijn de drijfveren voor Wetterskip Fryslan en Waterschap Brabantse Delta om de proef op de som te nemen op de vergisting van rwzi’s Burgum en Bath. De kern van de proef De kern van de proef omvat een periodieke kleine dosering op de slibtoevoer naar […]

Lees meer

In samenwerking met Nordic Water GmbH en haar partner Techfina in Zwitserland gaan wij de RWZI Barbengo deels uitrusten met een Sand-Cycle test unit. Eén van de drie DynaSand filterunits met 4 filtercellen zal daarvoor worden voorzien van onze technologie. Sand-Cycle maakt gebruik van RFID technologie, waarmee de beweging van de zandkorrels in het zandfilter […]

Lees meer

Medicijnresten in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. Waterschappen dragen daaraan bij door het lozen van gezuiverd afvalwater. Daarom is het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV) opgezet. Stowa coördineert dit programma en beoogt de ontwikkeling van zuiveringstechnieken die medicijnresten verwijderen uit het afvalwater. Brightwork was succesvol In de tweede call van dit programma. Als één […]

Lees meer

Ruben Brouwer, studeert aan de R.O.C. Friese Poort in Leeuwarden en volgt de opleiding Technicus Engineering. Hij is op 1 februari 2021 met zijn afstudeerstage begonnen bij Brightwork. Waarom heb jij voor Brightwork gekozen? Ik was toe aan een nieuwe uitdaging; in mijn vorige stage deed ik veel constructiewerk. Graag wil ik werken aan duurzame […]

Lees meer

Tijdens de week van de circulaire economie organiseert Water Alliance in samenwerking met TKI op 4 februari 2021 een Masterclass die de vele cross-overs tussen watertechnologie en andere sectoren belicht. De Masterclass geeft inzicht hoe ondernemers hun innovatie op het vlak van watertechnologie verder kunnen ontwikkelen. Daarom ligt Hans Wouters, innovatiemakelaar watertechnologie, in een korte […]

Lees meer

Met trots is het tijdens de ‘’KVK Live Adviesdagen’’ bekend gemaakt dat Brightwork vanuit Friesland tot 100 meest innovatieve mkb’ers van Nederland is. Door de filterinstallaties van de waterzuivering te monitoren, kunnen ze beter worden onderhouden. Dan is minder menskracht nodig, leveren de filters betere prestaties en worden ze duurzamer. Daarom heeft Brightwork hiervoor een […]

Lees meer

Hoogheemraadschap Delfland gaat op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen een waterhergebruiksproject realiseren, de  “Zoetwaterfabriek”.  Hoogheemraadschap Delfland, Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB tekenden 5 november de bouwovereenkomst. Brightwork maakt in combinatie met RWB onderdeel uit van het bouwteam en vervult de rol van specialist zandfilter. Met de installatie wordt een deel van het […]

Lees meer

TKI Watertechnologie en Water Alliance hebben Hans Wouters aangesteld als innovatiemakelaar watertechnologie. De innovatiemakelaar heeft als taak het versterken van de innovatiekracht en het ondernemerschap van het MKB, dat actief is in de watertechnologie.  Daardoor vanuit deze rol beantwoordt Hans vragen van Nederlandse MKB bedrijven en probeert hij ze verder te helpen.  De aanstelling is […]

Lees meer

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta is Brightwork begonnen met een plan van aanpak voor de realisatie van een full scale proefinstallatie op rioolwaterzuivering Dalfsen. Het waterschap beoogt een seriegeschakelde zeefinstallatie te beproeven, waarmee actief slib wordt ontdaan van vaste stof, waaronder vezelhoudend materiaal. Primaire doel Primaire doel van de proefinstallatie is om te […]

Lees meer
nl_NLNederlands