Opstartplan rwzi Hilversum – Waternet

Home/Opstartplan rwzi Hilversum – Waternet

Een nieuwe zuivering snel op spec

Opstartplan rwzi Hilversum – Waternet

Opstartplan rwzi Hilversum

RWZI Hilversum

In het najaar van 2013 is de nieuwbouw van rwzi Hilversum gereed gekomen. Na het testen van de installatie met water en slib in augustus kon de rwzi worden opgestart. Hiervoor is door ons een opstart- en omschakelplan geschreven waarin wordt aangegeven wat er gedaan moet worden, voorafgaand, tijdens en na de opstart van de nieuwe rwzi. Het geheel moest leiden tot een snelle, bedrijfszekere opstart en betrouwbare inregeling van de nieuwe en gecontroleerde uit bedrijf name van de oude rwzi (voorzien van een oxidatie-bed installatie). In het plan zijn de opstartvoorwaarden beschreven en is de technologische opstart van water- en sliblijn uitgewerkt, inclusief de verwachte effluentkwaliteit. Alle procesregelingen met instellingen, draaiboeken met de voorbereidende en dagelijkse acties maken hier onderdeel van uit. Na de opstart volgde de procesoptimalisatie voor de verwijdering van stikstof en fosfor. Voor deze periode zijn de procesinstellingen aangeven als startwaarden voor de optimalisatie.

Er is gekozen voor een kortdurende opstartperiode (met een hoog start droge stofgehalte in de beluchtingtanks) zodat de oude installatie snel uit bedrijf kan worden genomen. Dit in verband met de overdracht van het terrein aan de gemeente Hilversum.

nl_NLNederlands