Optimalisatiemodel slibstromen – Waternet

Home/Optimalisatiemodel slibstromen – Waternet

Logistiek afstemmen op gasopbrengst

Slibgisting Amsterdam

13 augustus 2017

Op de rwzi Amsterdam West wordt het zuiveringslib van de 12 rwzi’s in beheer bij Waternet verwerkt. Het slib wordt vergist, ontwaterd en vervolgens verbrandt bij het AEB. Door het uit bedrijf nemen van de gisting op de rwzi Hilversum (waar ook het slib van de rwzi’s Blaricum en Huizen werd vergist) is de toevoer naar de gisting op Amsterdam toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de verblijftijd in de gisting terugloopt wat kan leiden tot een lagere biogasopbrengst. Het geproduceerde slib van de rwzi’s Amsterdam West en Westpoort wordt direct afgevoerd naar de gisting. Het externe slib wordt aangevoerd per as en via de Centrale Slibontvangst Inrichting (CSI) naar de gisting gepompt.

Brightwork heeft na een grondige analyse van de gegevens een optimalisatiemodel opgesteld om de logistiek van de slibstromen zo uit te voeren dat de gisting nog optimaal kan worden bedreven met als resultaat een hogere biogasproductie en een betere energiehuishouding van de rwzi. De uitkomsten zijn gepubliceerd in vakblad H2O, nummer 3 van 2012.

nl_NLNederlands