Over ons

Home/Over ons

Achtergrond en organisatie

Brightwork is een adviesburo gericht op (afval)waterzuivering, waterhergebruik, slib- en energiehuishouding van waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast ontwikkelt Brightwork nieuwe innovatieve technieken voor zuivering, monitoring en hergebruik van water en grondstoffen.
Ons team bestaat uit ervaren procestechnologen, praktische proces engineers, trouble shooters en ontwerpers, aangestuurd door project- en operationeel management. We werken op projectbasis vraaggestuurd voor onze opdrachtgevers. Daarnaast besteden we veel tijd aan het ontwikkelen en testen van nieuwe ideeën. Dat doen we altijd samen met en op de locatie van onze opdrachtgevers: waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven, diverse industrieën.

Opgericht in 2007 is ons buro – gevestigd in Sneek, Friesland – uitgegroeid tot een kerngroep van circa 10 enthousiaste professionals. Die werken voor onze opdrachtgevers aan conceptuele haalbaarheidsstudies, procesontwerpen, optimalisaties van bestaande installaties. Maar ook ontwerpen we nieuwe installaties, stellen we vraagspecificaties op en begeleiden we bouwprojecten. We werken als verantwoordelijke voor het zuiveringsontwerp samen met aannemers aan bouwprojecten en schrijven in teamverband in op tenders. We focussen ons op onze kerncompetenties en zoeken de samenwerking met andere professionals nadrukkelijk op.

Op het gebied van innovatie hebben we inmiddels diverse succesvolle ontwikkelingen geïnitieerd.

– Het onderzoek naar biologische omzettingen in een moving bed filter (BioTRAP, 2009 – 2013) heeft geleid tot een succesvolle productontwikkeling voor N en P verwijdering in de afvalwaterzuivering.
– Onderzoek naar diverse toepassingen van een innovatieve en gepatenteerde methode om gassen en vloeistoffen op een energiezuinige manier met elkaar in contact te brengen (GALICOS), o.a. voor indikking van brijnstromen, gasontzwaveling en concentreren van sterk verontreinigde afvalwaterstromen.
– Met ons CADoS projectteam “Cellulose Assisted dewatering of Sludge” (www.CADOS.nl, 2014 – 2017) wonnen we in 2014 de Waterinnovatie Prijs en ontwikkelden we een haalbare en gepatenteerde methode om cellulose vezels uit het afvalwater te halen en in te zetten voor slibontwatering.
– Een nieuwe monitoringstool, gebaseerd op RFID technologie en datamanagement(www.Sand-Cycle.com) leidde in 2016 tot een eerste succesvolle marktintroductie bij Wetterskip Fryslan op RWZI Franeker en later bij Waterbedrijf Limburg. In 2017 werd deze ontwikkeling bekroond met de Water Industry Innovation Award in het Verenigd Koninkrijk.

Brightwork maakt onderdeel uit van de Brightwork Groep (BWG) en vervult de rol van adviseur en technologie ontwikkelaar. BWG is een private onderneming, waarbij de aandelen vrijwel volledig in handen zijn van Hans Wouters. Hans is naast aandeelhouder operationeel directeur van de ondernemingen in de groep.

Om de ontwikkelde producten snel en succesvol naar de markt te brengen zijn separate ondernemingen opgericht, al dan niet met externe aandeelhouders. Eén van die ondernemingen is BW Products BV, die zich primair toelegt op een succesvolle internationale vermarkting van enkele van onze ontwikkelde producten en diensten. Tot mei 2017 behoorde ook tot de groep BWA BV (thans CirTec BV), gericht op de vermarkting van GALICOS units en fijnzeefinstallaties voor o.a. cellulose terugwinning uit afvalwater. CirTec is inmiddels als zelfstandige onderneming actief in de markt.