Projecten

Home/Projecten

Optimalisatiemodel slibstromen  – Waternet

Op de rwzi Amsterdam West wordt het zuiveringslib van de 12 rwzi’s in beheer bij Waternet verwerkt. Het slib wordt vergist, ontwaterd en vervolgens verbrandt bij het AEB. Door het uit bedrijf nemen van de gisting op de rwzi Hilversum (waar ook het slib van de rwzi’s Blaricum en Huizen werd vergist) is de toevoer naar de gisting op Amsterdam toegenomen.

Lees meer…

efteling

Klaterwatersysteem – Efteling

De Efteling investeert voortdurend in attracties, shows en voorzieningen. De component water is daarbij een heel belangrijke factor. Voor het hele park is het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van groot belang om het jaar rond bezoekers aan hun trekken te laten komen. De plannen voor een goed waterbeheer en de wijze waarop het parkwater kwalitatief op een hoog nivo wordt gehouden is mede door Brightwork de afgelopen jaren vorm gegeven.

Lees meer…

Opstartplan rwzi Hilversum – Waternet

In het najaar van 2013 is de nieuwbouw van rwzi Hilversum gereed gekomen. Na het testen van de installatie met water en slib in augustus kon de rwzi worden opgestart. Hiervoor is door ons een opstart- en omschakelplan geschreven waarin wordt aangegeven wat er gedaan moet worden, voorafgaand, tijdens en na de opstart van de nieuwe rwzi.

Lees meer…

Masterplan locatie Venray – Rixona BV

Brightwork heeft een masterplan opgesteld om op een maatschappelijke en economisch verantwoorde wijze met proceswater om te gaan op de locatie Venray.  Het plan heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor optimalisatie.

Lees meer…

Masterplan rwzi Utrecht – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beheert de rioolwaterzuivering van Utrecht met een capaciteit van 450.000 VE. Op de locatie midden in de stad Utrecht wordt het huishoudelijke afvalwater gezuiverd en vindt de slibbehandeling plaats.

Lees meer…

Groene energie uit GFT – Attero

De compostfabriek van Attero in Venlo verwerkt al ruim vijftien jaar groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens in Zuid-Nederland. Om redenen van duurzaamheid en energie-efficiëntie is onderzoek uitgevoerd om biogas uit GFT te winnen door anaerobe omzetting van organisch materiaal te combineren met de bestaande aerobe compostering.

Lees meer…

Nieuwe sanitatie Rijnenburg – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

De studie betrof een scan naar het gescheiden inzamelen en behandelen van afvalwater. Vervolgens het vertalen van deze scan naar de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Rijnenburg. Hierbij is in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een blauwdruk gemaakt van de wijze waarop nieuwe sanitatie in die wijk vorm kan worden gegeven.

Lees meer…

CADoS – Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Het idee voor dit ontwikkelingsproject is gebaseerd op het efficiënt scheiden van cellulosevezels uit ruw afvalwater en de inzet van die vezels voor het ontwateren van surplus slib.  Deze vorm van  grondstoffenhergebruik leidt tot een aantal voordelen: een eenvoudige slibontwatering, minder chemicaliën verbruik, een lagere  energieconsumptie en minder slibtransporten.

Lees meer…

Contract management

Brightwork voert voor diverse opdrachtgevers contract management uit in de breedste zin van het woord. Hier volgen enkele voorbeelden van projecten, die door ons mede zijn vormgegeven.

Lees meer…

Ontwikkeling Sand-Cycle voor continue zandfiltratie

Het gebruik van RFID tags voor het “chippen” van katten is bij de meeste mensen wel bekend, maar de inzet van vergelijkbare tags voor het monitoren van zuiveringstechnische werken kwam tot voor kort niet voor.

Lees meer…

Start onderzoek naar nieuwe slibscheidingstechniek

Brightwork gaat een nieuwe techniek testen voor geavanceerde slibscheiding. Daarvoor zal op het Water Applicatie Centrum in Leeuwarden een proefopstelling ingezet worden, waar in 2018 gedurende een half jaar onderzoek plaatsvindt.

Lees meer…