Projecten

Home/Projecten

Specialist zandfilter in Zoetwaterfabriek

14 februari 2021

Hoogheemraadschap Delfland gaat op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen een waterhergebruiksproject realiseren, de  “Zoetwaterfabriek”.  Hoogheemraadschap Delfland, Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB tekenden 5 november de bouwovereenkomst.

Lees meer…

Grondstofterugwinning uit actief slib

2 november 2020

In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta is Brightwork begonnen met een plan van aanpak voor de realisatie van een full scale proefinstallatie op rioolwaterzuivering Dalfsen. Het waterschap beoogt een seriegeschakelde zeefinstallatie te beproeven, waarmee actief slib wordt ontdaan van vaste stof, waaronder vezelhoudend materiaal.

Lees meer…

Noorwegen
Zandfilter in Noorwegen

Project in het noorden van Noorwegen

26 maart 2020

Winterse omstandigheden in het noorden van Noorwegen, met één van onze gebruikte zandfilters, dat recent is opgestart voor kleurverwijdering uit oppervlaktewater voor proceswaterproductie in de voedingsmiddelenindustrie.

Lees meer…

Drylet en Brightwork introduceren nieuwe “bio-booster” op Nederlandse markt

14 februari 2020

In het Holland Paviljoen op de IFAT twee jaar geleden is de basis gelegd voor een succesvolle exclusieve samenwerking tussen de Amerikaanse technologieleverancier Drylet en adviesbureau Brightwork uit Sneek.

Lees meer…

High Rate Prefiltration (HRP)

14 januari 2020

In dit project is de terugkomende vraag bij de bestaande afvalwaterzuiveringen voor een adequate, compacte en efficiënte voorbehandeling van het ruw afvalwater, voordat biologische zuivering plaatsvindt.

Lees meer…

Start onderzoek naar nieuwe slibscheidingstechniek

18 februari 2018

Brightwork gaat een nieuwe techniek testen voor geavanceerde slibscheiding. Daarvoor zal op het Water Applicatie Centrum in Leeuwarden een proefopstelling ingezet worden, waar in 2018 gedurende een half jaar onderzoek plaatsvindt.

Lees meer…

Slibscheidingstechniek
Venray

Masterplan locatie Venray – Rixona BV

14 augustus 2017

Brightwork heeft een masterplan opgesteld om op een maatschappelijke en economisch verantwoorde wijze met proceswater om te gaan op de locatie Venray.  Het plan heeft geleid tot concrete aanbevelingen voor optimalisatie.

Lees meer…

Masterplan rwzi Utrecht – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

14 augustus 2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beheert de rioolwaterzuivering van Utrecht met een capaciteit van 450.000 VE. Op de locatie midden in de stad Utrecht wordt het huishoudelijke afvalwater gezuiverd en vindt de slibbehandeling plaats.

Lees meer…

rwzi Utrecht
Attero

Groene energie uit GFT – Attero

14 augustus 2017

De compostfabriek van Attero in Venlo verwerkt al ruim vijftien jaar groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens in Zuid-Nederland. Om redenen van duurzaamheid en energie-efficiëntie is onderzoek uitgevoerd om biogas uit GFT te winnen door anaerobe omzetting van organisch materiaal te combineren met de bestaande aerobe compostering.

Lees meer…

Nieuwe sanitatie Rijnenburg – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

14 augustus 2017

De studie betrof een scan naar het gescheiden inzamelen en behandelen van afvalwater. Vervolgens het vertalen van deze scan naar de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Rijnenburg. Hierbij is in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een blauwdruk gemaakt van de wijze waarop nieuwe sanitatie in die wijk vorm kan worden gegeven.

Lees meer…

Rijnenburg
Continue zandfiltratie

Ontwikkeling Sand-Cycle voor continue zandfiltratie

14 augustus 2017

Het gebruik van RFID tags voor het “chippen” van katten is bij de meeste mensen wel bekend, maar de inzet van vergelijkbare tags voor het monitoren van zuiveringstechnische werken kwam tot voor kort niet voor.

Lees meer…

Contract management

14 augustus 2017

Brightwork voert voor diverse opdrachtgevers contract management uit in de breedste zin van het woord. Hier volgen enkele voorbeelden van projecten, die door ons mede zijn vormgegeven.

Lees meer…

RWZI Nieuwveer
 Scheiden van cellulosevezels uit ruw afvalwater

CADoS – Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

14 augustus 2017

Het idee voor dit ontwikkelingsproject is gebaseerd op het efficiënt scheiden van cellulosevezels uit ruw afvalwater en de inzet van die vezels voor het ontwateren van surplus slib.  Deze vorm van  grondstoffenhergebruik leidt tot een aantal voordelen: een eenvoudige slibontwatering, minder chemicaliën verbruik, een lagere  energieconsumptie en minder slibtransporten.

Lees meer…

Opstartplan rwzi Hilversum – Waternet

14 augustus 2017

In het najaar van 2013 is de nieuwbouw van rwzi Hilversum gereed gekomen. Na het testen van de installatie met water en slib in augustus kon de rwzi worden opgestart. Hiervoor is door ons een opstart- en omschakelplan geschreven waarin wordt aangegeven wat er gedaan moet worden, voorafgaand, tijdens en na de opstart van de nieuwe rwzi.

Lees meer…

rwzi Hilversum
efteling
Efteling

Klaterwatersysteem – Efteling

13 augustus 2017

De Efteling investeert voortdurend in attracties, shows en voorzieningen. De component water is daarbij een heel belangrijke factor. Voor het hele park is het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer van groot belang om het jaar rond bezoekers aan hun trekken te laten komen. De plannen voor een goed waterbeheer en de wijze waarop het parkwater kwalitatief op een hoog nivo wordt gehouden is mede door Brightwork de afgelopen jaren vorm gegeven.

Lees meer…

Optimalisatiemodel slibstromen – Waternet

13 augustus 2017

Op de rwzi Amsterdam West wordt het zuiveringslib van de 12 rwzi’s in beheer bij Waternet verwerkt. Het slib wordt vergist, ontwaterd en vervolgens verbrandt bij het AEB. Door het uit bedrijf nemen van de gisting op de rwzi Hilversum (waar ook het slib van de rwzi’s Blaricum en Huizen werd vergist) is de toevoer naar de gisting op Amsterdam toegenomen.

Lees meer…

rwzi Amsterdam
nl_NLNederlands