Home

Onze missie

We helpen waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en industriële opdrachtgevers bij de productie van drink- en proceswater, waterhergebruik en afvalwaterzuivering door de inzet van onze kennis, producten en technologieën. Daarmee helpen we je je bedrijfs- en milieudoelstellingen te behalen. Ons doel is om jouw processen te laten werken en daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Met meer dan 30 jaar ervaring in continue zandfiltratie zijn wij in staat om bestaande installaties optimaal te laten functioneren en nieuwe installaties optimaal te ontwerpen voor diverse toepassing. Tevens ontwikkelt Brightwork nieuwe innovatieve technieken voor zuivering, monitoring en hergebruik van water en grondstoffen. Voor en samen met onze opdrachtgevers gaan we voor het beste resultaat.

Onder “projecten” krijgt u een indruk van onze portfolio, in “over ons” leert u ons en onze drijfveren beter kennen.