Report pilot Bio-GAK for medicine removal published

Report pilot Bio-GAK for medicine removal published

Microverontreinigingen verwijderen met onze biologisch actieve continue filtertechnologie: succesvol getest op RWZI Emmen.
Uitgevoerd samen met onze projectpartners, Waterschap VechtstromenRWB Water en NieuWater B.V. en ondersteund door Waterschap Vallei en VeluweWaterschap Rijn en IJsselWaterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsbedrijf Limburg en Aquafin NV hebben we voor STOWA en het Ministerie van Milieu en Waterstaat onze rapportage afgerond. Nu toegankelijk – naast alle andere IPMV onderzoeksprojecten – via de volgende link: https://lnkd.in/eBva5DEK
 
En we gaan nog even door voor aanvullend onderzoek, met steun van onze partners!