Blog Detail

Home/Nieuws/High Rate Prefiltration (HRP)

High Rate Prefiltration (HRP)

Een verbeterde voorbehandeling van ruw afvalwater

In dit project is de terugkomende vraag bij de bestaande afvalwaterzuiveringen voor een adequate, compacte en efficiënte voorbehandeling van het ruw afvalwater, voordat biologische zuivering plaatsvindt.

Het project richt zich op een hoog belaste voorfiltratie (“high rate prefiltration”) op basis van continue zandfiltratie, waarmee meerdere doelen worden gerealiseerd: een goed afscheidingsrendement, een compacte installatie en de mogelijkheid tot grondstof recovery.

Voor Brightwork past het project in het streven naar uitbreiding van het productenportfolio, dat aansluit bij de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.

Gezien onze structuur, waarbij na succesvolle ontwikkeling van een nieuwe technologie de producten in de markt gezet worden via ons zusterbedrijf BW Products BV, is ons belang erop gericht hier een succesvol project van te maken met steun van de SNN en Europees unie, dat leidt tot dergelijke nieuwe producten.

Figuur   High Rate Prefiltration zandfilter op de demosite rwzi in Leewarden