Hoogfrequente voorfiltratie (HRP) Een verbeterde voorbehandeling van ruw afvalwater

continue mediafiltratie voor de primaire behandeling van (stedelijk) afvalwater.
Logo SNN en Europese Unie

Hoogfrequente voorfiltratie (HRP) Een verbeterde voorbehandeling van ruw afvalwater

Het project richt zich op de toepassing van continue mediafiltratie voor de primaire behandeling van (stedelijk) afvalwater. Het doel is om meerdere doelen te bereiken: een goed scheidingsrendement, een compacte installatie en de mogelijkheid om grondstoffen terug te winnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd.

Wij zijn zeer verheugd dat ons onderzoek wordt gesteund door het SNN en de Europees fonds voor regionale ontwikkeling.