Privacy-beleid

Privacy-beleid

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2021

Dank u voor uw bezoek aan onze website BW Products . Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@bwproducts.nl.

Wanneer u onze website https://bwproducts.nl/ (de "WEBSITE") bezoekt, en meer in het algemeen gebruik maakt van een van onze diensten (de "DIENSTEN", waaronder de Website valt), stellen wij het op prijs dat u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot deze gegevens hebt. Wij hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er bepalingen in deze privacyverklaring staan waarmee u het niet eens bent, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Diensten (die, zoals hierboven beschreven, onze Website omvat), evenals alle verwante diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u weet wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonlijke informatie die u ons meedeelt

Kortom: wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u belangstelling toont voor informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen hangt af van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Door u verstrekte persoonlijke informatie.

Wij verzamelen namen; e-mailadressen; contact- of verificatiegegevens; en andere soortgelijke informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

Kortom: sommige gegevens, zoals uw internetprotocoladres (ip) en/of browser- en apparaatkenmerken, worden automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapporteringsdoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid: https://bwproducts.nl/cookie-policy-eu/.

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens.

Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijdstempels die aan uw gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms 'crash dumps' genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.

 

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Kortom: wij verwerken uw informatie voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop wij ons beroepen naast elk hieronder vermeld doel.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

 • om administratieve informatie naar u te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te sturen over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.
 • om onze diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie gebruiken in het kader van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).
 • om onze voorwaarden en ons beleid voor zakelijke doeleinden af te dwingen, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten of in verband met ons contract.
 • om te reageren op juridische verzoeken en schade te voorkomen. Indien wij een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat wij de gegevens in ons bezit inzien om te bepalen hoe wij moeten reageren.
 • uw bestellingen uit te voeren en te beheren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de website uit te voeren en te beheren.
 • beheren van prijstrekkingen en wedstrijden. Wij kunnen uw informatie gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer u kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.
 • om diensten aan de gebruiker te leveren en de levering ervan te vergemakkelijken. Wij kunnen uw informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te leveren.
 • om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. Wij kunnen uw informatie gebruiken om op uw vragen te reageren en eventuele problemen op te lossen die u met het gebruik van onze diensten zou kunnen hebben

 

Wordt uw informatie met iemand gedeeld?

Kortom: wij delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken, verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • toestemming: wij kunnen uw gegevens verwerken indien u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • legitieme belangen: wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
 • uitvoering van een contract: wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • wettelijke verplichtingen: wij kunnen uw informatie bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een rechterlijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een rechterlijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid of rechtshandhaving).
 • vitale belangen: wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.

Meer in het bijzonder kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij zullen eisen dat deze filialen deze privacyverklaring respecteren. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met ons staan.

 

Maken wij gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën?

In het kort: wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, is te vinden in onze cookieverklaring: https://bwproducts.nl/cookie-policy-eu/.

 

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Kortom: wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Voor geen enkel doel in deze kennisgeving zullen wij uw persoonlijke gegevens langer dan 2 jaar moeten bewaren.

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie wissen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in backup-archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en van verdere verwerking isoleren totdat verwijdering mogelijk is.

 

Hoe houden wij uw informatie veilig?

Kortom: wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid te beschermen van alle persoonlijke informatie die wij verwerken. Nochtans, ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen elektronische transmissie over Internet of informatieopslagtechnologie worden gewaarborgd 100% veilig te zijn, zodat kunnen wij niet beloven of waarborgen dat de hackers, de cybercriminelen, of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze veiligheid te verslaan, en ongepast uw informatie te verzamelen, te openen, te stelen, of te wijzigen. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze website op uw eigen risico. U dient de website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

Verzamelen wij informatie van minderjarigen?

Kortom: wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

Wij vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de website door een dergelijke minderjarige afhankelijke. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u erachter komt dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@bwproducts.nl.

 

Wat zijn uw privacy rechten?

Kortom: in sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan daarbij gaan om het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, (ii) om rectificatie of wissing te vragen, (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en (iv) indien van toepassing, om gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van de hieronder vermelde contactgegevens. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch voor de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/indexen.htm.

Cookies en soortgelijke technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u er meestal voor kiezen uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze website. Om af te zien van op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze website bezoekt u http://www.aboutads.info/choices/. Voor meer informatie, zie onze cookieverklaring: https://bwproducts.nl/cookie-policy-eu/.

 

Bedieningselementen voor do-not-track functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen beschikken over een "do-not-track" ("dnt")-functie of -instelling die u kunt activeren om aan te geven dat u er de voorkeur aan geeft geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten controleren en verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van dnt-signalen vastgesteld. Daarom reageren wij momenteel niet op dnt-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze kenbaar maken om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

 

Wordt deze mededeling bijgewerkt?

Kortom: ja, wij zullen deze kennisgeving zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte "herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van deze wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze mededeling?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info@bwproducts.nl of per post naar:

BW Products BV
Hegedyk 2
Sneek, Friesland 8601 ZR
Nederland

 

Hoe kunt u de gegevens die wij over u verzamelen inzien, bijwerken of wissen?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, om die informatie te wijzigen of om die informatie te wissen. Om te verzoeken om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u contact opnemen met: info@bwproducts.nl. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.