Verhuur tijdelijke waterzuiveringsinstallaties

Verhuur tijdelijke waterzuiveringsinstallaties

Om tegemoet te komen aan de voortdurende vraag van onze klanten naar tijdelijke water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties, beschikken wij over een groot aantal water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties kunnen op tijdelijke basis worden geplaatst. Er zijn installaties beschikbaar met een capaciteit van 3 tot 300 m3/h.

Voordelen

Snel gemobiliseerd

Onze installaties kunnen in korte tijd worden gemobiliseerd. Een onmiddellijk probleem kan dus snel worden aangepakt. Wij werken samen met onze klanten om onze installaties op de meest geschikte en betrouwbare manier in te zetten, zodat de doelstellingen kunnen worden bereikt.

Procesdeskundigheid

Naast het aanbieden van onze apparatuur brengen wij onze procesdeskundigheid in om onze klanten te ondersteunen. Dit zal helpen om de werkelijke behoeften te begrijpen en zal resulteren in een oplossing die zal werken om het probleem te beperken. 

Kostenefficiënt

Door een tijdelijke behandelingsoplossing aan te bieden, kunnen onze klanten de gevolgschade in het productieproces beperken. Of het zorgt voor een veilige lozing van het effluent in het ontvangende waterlichaam of rioolstelsel.

TPS

Tijdelijke uitrusting

Wij bieden onze klanten tijdelijke apparatuur in een breed capaciteitsbereik. Het voorbeeld toont een installatie voor coagulatie - flocculatie - lamellenbezinking.

Het kan worden gebruikt voor de verwijdering van vaste stoffen, zowel organische als anorganische. Toepassingen zijn te vinden in zowel water- als afvalwaterbehandeling. Bijv. in oppervlaktewater- en grondwatertoepassingen of voor primaire en secundaire bezinking van afvalwater. De installatie heeft een capaciteit van 10 - 30 m3/u, afhankelijk van de hoeveelheid vaste stoffen, het soort vaste stoffen en de effluentcriteria. De installatie is gemakkelijk te mobiliseren en neemt weinig ruimte in beslag.

Een brede waaier van toepassingen

Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie wordt gebruikt om de totale hoeveelheid stikstof in zowel water als afvalwater te verlagen. Nitraatstikstof wordt effectief omgezet in stikstofgas door heterotrofe biomassa die onder anoxische omstandigheden in het filter groeit. Zowel in water- als in afvalwatertoepassingen kan nitraatstikstof worden gereduceerd tot niveaus < 1 ppm.

Biologische nitrificatie

In nitrificerende continufilters wordt nitrificerende biomassa gekweekt onder aërobe omstandigheden. Een gerichte beluchting met fijne belletjes in het biofilter bevordert de groei van autotrofe nitrificerende biomassa op de zandkorrels. De biofilm blijkt zeer doeltreffend te zijn om ammoniumstikstof over de volledige filterbedhoogte om te zetten in nitraatstikstof.

Verwijdering van fosfaat

Zowel oplosbaar als aan stof gebonden fosfaat wordt doeltreffend fysisch en chemisch verwijderd. Afhankelijk van de soort fosfaat die aanwezig is, wordt een coagulant gedoseerd voor de uitvlokking van de oplosbare fosfaat. Het continufilter is in staat vaste stoffen en fosfaat te verwijderen tot niveaus van 3 ppm vaste stoffen en 0,1 ppm fosfaat. Zo kan aan de strengste effluentcriteria worden voldaan. 

Verwijdering van zwevende stoffen

Continufilters zijn zeer efficiënt in het verwijderen van hoge niveaus van zowel organische als anorganische stoffen, dankzij de continue zandwassing. 

Deze eigenschap maakt het mogelijk de technologie toe te passen voor hoge stofbelastingen, zoals directe filtratie van oppervlaktewater, primaire en secundaire filtratie van afvalwater. 

Behandeling van waswater

Terugspoelwater dat wordt gegenereerd in conventionele zandfilters, die worden gebruikt bij de productie van drink- en proceswater, kan efficiënt behandeld worden met continue zandfiltratie. Hiermee kunnen hoge concentraties vaste stoffen worden verwerkt en water wordt geproduceerd dat geschikt is voor hergebruik in het hoofdproces.

Behandeling van grondwater

Een efficiënte behandeling van grondwater is gericht op een combinatie van beluchting/ontgassing en continue filtratie. 

Grondwater dat ijzer, mangaan en ammoniak bevat, wordt doeltreffend behandeld. Verwijdering van deze componenten door gelijktijdige fysisch-chemische en biologische processen om aan de drinkwaternormen te voldoen.

Bypass-filtratie in koelwatercircuits

Bypass filtratie in open recirculerende koelwatersystemen blijkt zeer effectief te zijn in het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het verhogen van de duurzaamheid. Het implementeren van continue bypass filtratie leidt tot een vermindering van de dosering van conditioneringschemicaliën, een hogere energieoverdracht in de warmtewisselaars en een hogere verwachte economische levensduur van de warmtewisselaars.

 

Behandeling van oppervlaktewater

Directe continue filtratie wordt op grote schaal toegepast om oppervlaktewater te behandelen en troebelheid, vaste stoffen of kleur te verwijderen. Vlokkingsfiltratie, met inline dosering van een geschikt coagulant wordt toegepast. Vlokvorming vindt vervolgens effectief plaats in het filterbed. Het resultaat is een stabiel filtraat van hoge kwaliteit.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Wij exploiteren een grote tertiaire filterinstallatie bestaande uit 24 filtercellen om stikstof en fosfaat te verwijderen vóór de lozing van het effluent. De installatie is sinds 2009 in bedrijf, en in het begin hebben we geprobeerd de filters te controleren met behulp van een ultrasoon meetinstrument voor zandcirculatie. Dit werkte niet. Nadat Brightwork in 2016 Sand-Cycle implementeerde, bleek dit zeer nuttig te zijn in onze dagelijkse werkzaamheden. We zijn erin geslaagd om de filters op de meest optimale manier te bedienen en we zijn erg blij met het gebruik van zo'n krachtige tool.

Jan Boonstra

Plant operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Onze beide afvalwaterzuiveringsinstallaties Wijlre en Simpelveld maken gebruik van tertiaire continue zandfilters om vaste stoffen, stikstof en fosfor te verwijderen. Op deze manier slagen we erin om effluent van goede kwaliteit te lozen op onze oppervlaktewateren. Met de Sand-Cycle tool van Brightwork, die bij beide installaties is geïnstalleerd, hebben we onze tertiaire zandfilters beter onder controle, waardoor we pro-actief kunnen reageren bij eventuele problemen. Het draagt zeker bij aan een soepele dagelijkse werking, terwijl we een goede kwaliteit effluent lozen .

Saskia Hanneman

Innovatiemanager
Waterschapsbedrijf Limburg
AWZI's Wijlre en Simpelveld

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper ''Verwijdering van antibiotica en farmaceutische residuen in water dringend" te downloaden