Blog

Blog

In een continu zandfilter passeert het water het filterbed in opwaartse richting. De stroming van water door een poreus medium resulteert in een hydraulische drukval. Deze drukval noemen we de filterbedweerstand.

In een continu zandfilter passeert het water het filterbed in opwaartse richting. De stroming van water door een poreus medium resulteert in een hydraulische drukval. Deze drukval noemen we de filterbedweerstand.

Onze missie is onze klanten te helpen bij het oplossen van diverse problemen, die verband houden met water- en afvalwaterbehandeling. Een van de dingen die we hebben ervaren

In een continu zandfilter passeert het water het filterbed in opwaartse richting. De stroming van water door een poreus medium resulteert in een hydraulische drukval. Deze drukval noemen we de filterbedweerstand.

Filterzand is het meest gebruikte filtermedium in diepbedfiltratiesystemen. De reden daarvoor is dat het het perfecte filtermedium is: inert, slijtvast, vrij van verontreinigingen, beschikbaar in een uniforme korrelgrootteverdeling en relatief goedkoop.

In een continufilter vindt het filtratieproces gelijktijdig plaats met het wassen van de filtermedia. Het wasproces bestaat uit twee principes: het zeer turbulente luchttransport van vuil zand van de bodem van het filter naar de top van het filter en de uiteindelijke scheiding van zandkorrels en vaste stoffen. In deze blog zullen we het wasproces en de kenmerken ervan belichten.

De steeds strenger wordende vergunningen voor afvalwater vereisen verdere investeringen voor een betere verwijdering van stikstof en fosfor uit afvalwaterzuiveringsinstallaties...

Kleine tot middelgrote drinkwaterinstallaties in Zuidoost-Azië bevinden zich gewoonlijk in plattelandsgebieden om drinkwater te produceren voor kleine gemeenschappen...

In de industrie en de elektriciteitsproductie worden op grote schaal koelwatersystemen gebruikt om overtollige proceswarmte af te voeren. Een vaak gebruikte techniek...

Het populaire themapark Efteling in Kaatsheuvel (Nederland) is een droogtepreventieprogramma gestart om de totale hoeveelheid onttrokken grondwater voor het voeden van de talrijke watervijvers in het park te verminderen

Onze missie is onze klanten te helpen bij het oplossen van diverse problemen, die verband houden met water- en afvalwaterbehandeling. Een van de dingen die we hebben ervaren