Onderzoek en Ontwikkeling

Onderzoek & Ontwikkeling

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om water en afvalwater te behandelen. Door praktisch en schaalbaar onderzoek zijn we in staat om nieuwe producten en technologieën te ontwikkelen om onze klanten toegevoegde waarde te bieden. Als we het gevoel hebben dat we een verschil kunnen maken, investeren we in het bouwen van prototypes en werken we samen met onze partners en klanten om veldproeven uit te voeren. Met als doel onze ideeën te verifiëren en nieuwe toepassingen en producten te creëren.

Kenmerken

Praktisch en schaalbaar

Als wij een nieuw en interessant idee zien, bouwen wij meestal een passend prototype om te onderzoeken of het idee bruikbaar is. Wij werken samen met onze partners en klanten om dit te laten slagen. Schaalbaarheid is de sleutel om technologieën te ontwikkelen die in een breed scala kunnen worden toegepast.

Nieuwe
ideeën

Elk onderzoek begint met een idee. Hetzij ingegeven door praktijkervaring, hetzij door het koppelen van verschillende technologieën aan een doelstelling die relevant is voor de behandeling en optimalisering van water en afvalwater. De haalbaarheid van elk idee wordt bestudeerd alvorens te investeren in praktisch onderzoek.

Economisch
waarde

Het economisch potentieel, hetzij uitgedrukt in investeringsbesparingen, hetzij in operationele uitgaven en voordelen, zijn de belangrijkste drijfveren voor de uitvoering van onze onderzoeks- en ontwikkelingsagenda. Samen met onze klanten kunnen wij deze doelstellingen bepalen om onze activiteiten te concentreren.

Doekfiltratie

Er is proefonderzoek gestart ter ondersteuning van de basis van het ontwerp voor doekfiltratietechnologie in zowel water- als afvalwatertoepassingen. In watertoepassingen is primaire doekfiltratie nuttig voor de behandeling van oppervlaktewater, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan voorafgaande coagulatie en flocculatie. In afvalwatertoepassingen wordt tertiaire doekfiltratie overwogen om aan zeer strenge fosforconcentraties te voldoen. 

Verwijdering van microverontreinigingen

Verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater wordt van cruciaal belang geacht voor de bescherming van onze waterlichamen. Daarom wordt onderzoek verricht naar de toepassing van tertiaire continue filtratie met actieve kool in korrelvorm. De kern van de ontwikkeling is het gelijktijdig bevorderen van biologische groei in de reactor om organisch materiaal te verwijderen. Als gevolg daarvan kan de regeneratiefrequentie van de korrelige actieve kool worden verlaagd. Het testen van het mechanisme in een geschikt prototype zal de haalbaarheid bevestigen.

Onderwerpen

Tertiaire biologische behandeling van zout water

Tertiaire verwijdering van nitraatstikstof in zout afvalwater met behulp van continue filtratie is een technologie die in verschillende toepassingen, zoals de visteelt, kan worden toegepast. Met als doel te voldoen aan de steeds strengere lozingscriteria voor totaal-stikstof. Veldproeven hebben onze ontwerpbasis voor de technologie ondersteund en kunnen worden gebruikt om prognoses te maken voor elke toepassing van denitrificatie in zout water.

Verwijdering van microverontreinigingen en fosfor

Specifieke behandelingssystemen voor de verwijdering van microverontreinigingen, gaande van medicijnresten in gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties tot een breed spectrum van chemische stoffen, zoals PFAS, aromatische koolwaterstoffen of TBT, worden aangeboden. De basis van het ontwerp wordt ofwel afgeleid van resultaten van referentie-installaties of kan worden afgeleid uit laboratorium- en veldonderzoek. In beide gevallen kan een passende oplossing worden geboden.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Wij exploiteren een grote tertiaire filterinstallatie bestaande uit 24 filtercellen om stikstof en fosfaat te verwijderen vóór de lozing van het effluent. De installatie is sinds 2009 in bedrijf, en in het begin hebben we geprobeerd de filters te controleren met behulp van een ultrasoon meetinstrument voor zandcirculatie. Dit werkte niet. Nadat Brightwork in 2016 Sand-Cycle implementeerde, bleek dit zeer nuttig te zijn in onze dagelijkse werkzaamheden. We zijn erin geslaagd om de filters op de meest optimale manier te bedienen en we zijn erg blij met het gebruik van zo'n krachtige tool.

Jan Boonstra

Plant operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Onze beide afvalwaterzuiveringsinstallaties Wijlre en Simpelveld maken gebruik van tertiaire continue zandfilters om vaste stoffen, stikstof en fosfor te verwijderen. Op deze manier slagen we erin om effluent van goede kwaliteit te lozen op onze oppervlaktewateren. Met de Sand-Cycle tool van Brightwork, die bij beide installaties is geïnstalleerd, hebben we onze tertiaire zandfilters beter onder controle, waardoor we pro-actief kunnen reageren bij eventuele problemen. Het draagt zeker bij aan een soepele dagelijkse werking, terwijl we een goede kwaliteit effluent lozen .

Saskia Hanneman

Innovatiemanager
Waterschapsbedrijf Limburg
AWZI's Wijlre en Simpelveld

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper ''Verwijdering van antibiotica en farmaceutische residuen in water dringend" te downloaden