Papers

Papers

Hergebruik effluent Themapark Efteling

Het populaire pretpark Efteling in het zuiden van Nederland is een droogtepreventieprogramma gestart. Doel is de totale hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken om de talrijke watervijvers in het park te voeden, te verminderen.

Bypass-filtratie in koelwatersystemen

In de industrie en elektriciteitsproductie worden open recirculerende koelwatersystemen veel gebruikt om overtollige proceswarmte af te voeren. Bypass filtratie is een mooie, duurzame en (kosten)efficiënte techniek om deze systemen optimaal te laten functioneren.

Drinkwaterproductie met continu-filtratie

In dit document worden de kenmerken beschreven van continue filtratie, die met succes wordt toegepast voor zowel grond- als oppervlaktewaterbehandeling voor drink- en proceswaterproductie-installaties.

De heropleving van tertiaire continufilters

In dit artikel geven wij u een beter inzicht in de relatie tussen zandcirculatie en filtratie-efficiëntie, en hoe met succes is getracht bestaande tertiaire continue zandfilters op te waarderen en te renoveren met behulp van de nieuwe Sand-Cycle technologie.

 

 

 

Verwijdering van antibiotica en farmaceutische residuen in water dringend noodzakelijk

Antibiotica en andere geneesmiddelen zullen een sleutelrol blijven spelen in ons dagelijks leven, en daarom zal de vraag naar technologieën om AMR in water te verminderen, wereldwijd toenemen. Door nu te investeren in duurzame innovatieve technologische oplossingen voor AMR, kunnen we voorkomen dat we de kosten moeten betalen van de schade die AMR en andere medicijnresten aan onze samenleving zullen toebrengen.

 

 

Hoe de biologie in een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie te stimuleren, een case study

Het gaat om de evaluatie van de impact van het doseren van Drylet's AquaAssist in Nederlandse actiefslibinstallaties na een langdurige testperiode.
TPS

Lamellen bezinking

Lamellen bezinkers met platen opgesteld onder een hoek, worden gebruikt voor diverse bezinkingstoepassingen, zowel als primaire en secundaire bezinking. Met deze uitvoeringsvorm wordt een groot bezinkingsoppervlak gecreëerd op een kleine voetafdruk. De technologie kan worden gecombineerd met vooraf gecontroleerde coagulatie en flocculatie om een hoge bezinkingsprestatie te bereiken.

 

 

 

Duitsland afvalwater

Kontinuierliche filter 4.0

Het DynaSand-filter van Nordic Water wordt wereldwijd voor een groot aantal taken gebruikt. Tijdens de opstart van
het DynaSand-filter, de mediumomloopsnelheid en de hoeveelheid waswater optimaal zijn
aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. In het verdere verloop is de controle van de omloopsnelheid van het medium met conventionele methoden arbeidsintensief.

 

RFID-technologie in continue zandfilters: twee casestudies

De wettelijke normen voor de lozing van gezuiverd afvalwater in termen van stikstof (N) en fosfor
(P)-concentraties worden in de EU-regio steeds strenger. Naleving van de
de instemmingswaarden dwongen de waterautoriteiten ertoe biofilters met bewegend bed (MBF's) te implementeren
voor de tertiaire fase van het effluent.

Hoe om te gaan met strengere criteria voor afvalwater

 

 

Britse ervaringen met continu bewegend bed beluchte bioreactoren. In het Verenigd Koninkrijk zal een groot aantal zuiveringsinstallaties moeten worden gemoderniseerd om aan strengere criteria te voldoen. Bijzondere aandacht zal moeten worden besteed aan zwevende deeltjes, ammoniak en BZV.

 

Ontwerp en bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van verontreinigd percolaat van baggerwerkzaamheden in de haven van Dublin

Als een van de belangrijkste strategische havens van de Europese Unie heeft de haven van Dublin aanzienlijke financiering gekregen om haar infrastructuur de komende twee decennia te transformeren. Doel van het vijfjarige project is het verdiepen en verlengen van 3 km van de aanlegplaatsen van de haven en het aanleggen van een toegangskanaal met een diepte van ten minste 10 m.

Contact Brightwork

Wij staan altijd open voor vragen en suggesties. Neem gerust contact met ons op als u een bepaalde vraag, opmerking of verzoek hebt.