Nieuws

Nieuws

Sand-Cycle toegepast bij KA Brühl, Duitsland Momenteel wordt gewerkt aan de 4e zuiveringsfase op de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad Brühl, Duitsland. Deze zuiveringsfase zorgt voor verdere verwijdering van microverontreinigingen, medicijnresten en microplastics in het afvalwater. De werkzaamheden bestaan uit de implementatie van ozonatie en continue DynaSand filtratie.Om de zuivering van alle gemakken te voorzien, zal hier Sand-Cycle remote monitoring worden ingezet. Op deze manier kan de werking van de continue filters op afstand gemonitord worden. Benieuwd naar alle voordelen van Sand-Cycle? Neem gerust een kijkje op onze website. Of bezoek IFAT
Rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Leominster' in bedrijf Dwr Cymru Welsh Water investeerde in de verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leominster om te voldoen aan strengere criteria voor fosfor. Als onderdeel van het programma zijn tertiaire continue filters geïmplementeerd en in gebruik genomen vanaf 15 februari 2024. Hoofdaannemer Morgan Sindall en aannemer Nijhuis Industries UK & Ireland hebben het werk uitgevoerd. Naast P-verwijdering wordt de tertiaire zuiveringsinstallatie gebruikt voor biologische nitrificatie om ammoniak om te zetten in nitraat-stikstof. Het uiteindelijke effluent wordt geloosd op de rivier de Lugg. De upgrade van de zuiveringsinstallatie maakt deel uit van
Bio-GAC technologie voor het verwijderen van medicijnresten Tijdens de AquaNL beurs zijn de nieuwste resultaten gepresenteerd met betrekking tot het verwijderen van medicijnresten met onze biologisch verbeterde bewegend bed korrelige actieve kool filtratie (bio-GAC) technologie. De technologie combineert adsorptie en biologische regeneratie van medicijnresten met fysisch-chemische fosforverwijdering. Hierdoor is het een geschikte oplossing om te voldoen aan de criteria voor nutriënten en medicijnresten zoals aangegeven in de EU Kaderrichtlijn Water. Hans Wouters legde de doelstellingen van het onderzoek uit en belichtte de procesopzet. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn en voor degenen die graag het volgende willen weten
Industriële afvalwaterzuivering: van pilot naar full scale Vorige week is onze klant, een internationaal kunstmestverwerkingsbedrijf, gestart met de bouw van de fundering voor een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie, voorafgaand aan de lozing op oppervlaktewater. Het belangrijkste doel is om fosfor te verwijderen om te voldoen aan de nieuwe toestemmingsniveaus.De eerste ideeën voor de opzet van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn opgesteld en getest door Geert Notenboom (http://www.wacono.nl/) en Anthoney Marta (https://www.amart.nl/).Voordat de full scale installatie (capaciteit 60 m3/u) wordt ontworpen, wordt een pilot plant gedraaid om de definitieve basis van het ontwerp en de besturingsfilosofie te bepalen. De
Rapport pilot Bio-GAK voor medicijnverwijdering gepubliceerd Microverontreinigingen verwijderen met onze biologisch actieve continue filtertechnologie: succesvol getest op RWZI Emmen.Uitgevoerd samen met onze projectpartners, Waterschap Vechtstromen, RWB Water en NieuWater B.V. en ondersteund door Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschapsbedrijf Limburg en Aquafin NV hebben we voor STOWA en het Ministerie van Milieu en Waterstaat onze rapportage afgerond. Nu toegankelijk - naast alle andere IPMV onderzoeksprojecten - via de volgende link: https://lnkd.in/eBva5DEK En we gaan nog even door voor aanvullend onderzoek, met steun van onze partners!