Waswater

Waswater

Het bij de drinkwater- en proceswaterbehandeling gegenereerde spoelwater wordt doeltreffend behandeld in een compact spoelwaterbehandelingssysteem, waarbij een waterkwaliteit wordt verkregen die in het hoofdproduktieproces kan worden hergebruikt. De reststroom van geconcentreerd slib kan eenvoudig worden verwerkt.

Waswater

Water
Hergebruik

De meeste waterbehandelingsprocessen produceren afvalwater, dat doorgaans verder moet worden behandeld voordat het wordt geloosd. Daarom zijn opties om dit afvalwater te behandelen met het oog op hergebruik vaak zinvol.

Kostprijs
Doeltreffend

Door de hoeveelheid waswater te verminderen en de afvalstroom te verkleinen wordt het totale waterbehandelingsproces kosteneffectiever. Er zijn verschillende technieken beschikbaar om een waswaterbehandelingsproces doeltreffend uit te voeren.

Duurzame oplossingen

Door de afvalwaterstromen in waterzuiveringsprocessen te verminderen wordt een duurzamere opzet bereikt. De extra investering is gering in verhouding tot de winst, waardoor een waswatersysteem vaak een no-brainer is.

Benadering

 Alle waterzuiveringsinstallaties produceren afvalwater. Terugspoelwater van zandfilters is het grootste afvalwaterbestanddeel dat wordt geproduceerd. Doorgaans draagt het waswater bij tot één à tien procent van de totale drinkwaterproductie. Daarom ligt het voor de hand de mogelijkheden voor hergebruik van waswater te benutten. Alle waterzuiveringsinstallaties produceren afvalwater. Terugspoelwater van zandfilters is het grootste afvalwaterbestanddeel dat wordt geproduceerd. Doorgaans draagt het waswater bij tot één à tien procent van de totale drinkwaterproductie. Daarom ligt het voor de hand de mogelijkheden voor hergebruik van waswater te benutten.   

In de praktijk worden zowel discontinue als continue systemen voor hergebruik van waswater gebruikt. De meest optimale configuratie is afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid waswater die vrijkomt en de waswateropslagfaciliteiten. Lamellen bezinkers, die gebruik maken van geïntegreerde coagulatie en flocculatie, zijn betrouwbaar gebleken voor de behandeling van spoelwater. Zij worden standaard geleverd met geïntegreerde hydraulische meng- en flocculatie-uitrusting, inclusief slibtrechters voor gelijktijdige indikking van het slib.

Kenmerken

Betrouwbare en compacte secundaire behandeling

Een compact waswaterbehandelingsproces bestaat gewoonlijk uit coagulatie/flocculatie, lamellenbezinking en mediafiltratie. Meestal wordt een desinfectiefase geïmplementeerd om kruisbesmetting van het primaire behandelingsproces te voorkomen.

Kosteneffectief

Hergebruik van waswater is kosteneffectief omdat het te behandelen water het primaire waterbehandelingsproces al heeft doorlopen. Door een secundair waswaterbehandelingsproces toe te passen, wordt voorkomen dat dit water wordt geloosd. Dit komt de netto drink- en proceswaterproductie ten goede. 

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Als ik Brightwork in drie woorden zou moeten omschrijven, zou ik hun capaciteiten karakteriseren met: betrouwbaar, innovatief en service gedreven. Ik zou anderen zeker aanraden om met hen te werken.

Jan Boonstra

Plant operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Mijn indruk van Brightwork is goed, ze zijn zeer kundig en deskundig.

Mattias Feldthusen

Directeur proces- en productontwikkeling
Nordic Water Products AB

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper '' Omgaan met spoelwater'' te downloaden.