Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie

Denitrificatie is het biologische proces waarbij nitraat en nitriet worden omgezet in stikstofgas. Het is een tweefasenproces dat wordt uitgevoerd door heterotrofe bacteriën. Deze bacteriën gebruiken nitraat en nitriet om een substraat (meestal een koolstofbron) om te zetten in stikstofgas als onderdeel van het dissimilatieproces. Het proces vindt plaats onder anoxische omstandigheden. Bij tertiaire biologische denitrificatie gebruiken de bacteriën gewoonlijk een externe koolstofbron (bv. methanol, ethanol, azijnzuur), aangezien de nog aanwezige organische stof in de voeding van de reactor meestal ontoereikend is.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze cliënten om hun doelstellingen te bereiken.
En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Wij exploiteren een grote tertiaire filterinstallatie bestaande uit 24 filtercellen om stikstof en fosfaat te verwijderen vóór de lozing van het effluent. De installatie is sinds 2009 in bedrijf, en in het begin hebben we geprobeerd de filters te controleren met behulp van een ultrasoon meetinstrument voor zandcirculatie. Dit werkte niet. Nadat Brightwork in 2016 Sand-Cycle implementeerde, bleek dit zeer nuttig te zijn in onze dagelijkse werkzaamheden. We zijn erin geslaagd om de filters op de meest optimale manier te bedienen en we zijn erg blij met het gebruik van zo'n krachtige tool.

Jan Boonstra

Wetterskip Fryslân

Conway Engineering werd gevraagd om een pasklare oplossing te ontwerpen, te bouwen en in bedrijf te stellen voor de behandeling van verontreinigd percolatiewater afkomstig van baggerwerkzaamheden bij de ontwikkeling van Alexandra Basin in de haven van Dublin in Ierland. De belangrijkste uitdagingen waren de verontreinigingsgraad, de strenge lozingsnormen, het beschikbare terrein en de beperkte bemonsteringsgegevens die aanvankelijk beschikbaar waren voor het ontwerp.

Deze samenwerking resulteerde in een succesvolle uitvoering van het project en een tevreden klant.

Jennifer MacNamara

Conway Engineering