Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie

Denitrificatie is het biologische proces waarbij nitraat en nitriet worden omgezet in stikstofgas. Het is een tweefasenproces dat wordt uitgevoerd door heterotrofe bacteriën. Deze bacteriën gebruiken nitraat en nitriet om een substraat (meestal een koolstofbron) om te zetten in stikstofgas als onderdeel van het dissimilatieproces. Het proces vindt plaats onder anoxische omstandigheden. Bij tertiaire biologische denitrificatie gebruiken de bacteriën gewoonlijk een externe koolstofbron (bv. methanol, ethanol, azijnzuur), aangezien de nog aanwezige organische stof in de voeding van de reactor meestal ontoereikend is.