Biologische nitrificatie

Biologische nitrificatie

Nitrificatie is het biologische proces waarbij ammonium-stikstof wordt omgezet in nitraat. Voor tertiaire biologische nitrificatie gebruiken de autotrofe bacteriën zuurstof die gelijkmatig over het filterbed wordt verdeeld door middel van een fijnmazig beluchtingsrooster. Filtraat ammonium-stikstof niveaus van < 2 mg/l ammonia-N worden consistent bereikt, zelfs bij watertemperaturen tot 5 °C.

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, neem dan een kijkje in onze bibliotheek, die relevante white papers bevat: voor dit onderwerp bevelen wij de white paper met de titel aan:  "UK referenties met beluchte continue zandfilters".