DynaDisc Filter

Gemeentelijke water- en afvalwaterzuivering

Filtratie van afvalwater na biologische behandeling voor verwijdering van zwevende deeltjes en fosfor.
Filtratie van stormwater na chemische neerslag en flocculatie met polymeer.
Als voorfilter in combinatie met DynaSand-filter voor de productie van drinkwater.

Dynadisc systeem schets
Dynadisc geïnstalleerd

IJzer- en staalindustrie

Screening van ruw water bij de productie van mechanisch gezuiverd proceswater.
Recirculatie van koelwater

Pulp- en papierfabrieken

Reiniging en recirculatie van wit water van papier- en/of kartonmachines voor besproeiingstoepassingen.
Reiniging en recirculatie van wit water van papier- en/of kartonmachines voor pompafdichtingen.
Verbetering van de waterkwaliteit na bestaande vezelterugwinningsfilters (save-all filters) voor spuittoepassingen.
Verbetering van de waterkwaliteit na bestaande vezelterugwinningsfilters (save-all filters) voor pompafdichtingen.

Chemische industrie, krachtcentrales

Screening van ruw water bij de productie van mechanisch gezuiverd proceswater.
Recirculatie van koelwater

Visteelt

Filtratie en recirculatie van water in landbouwbedrijven.

Filter van een Dynadisc systeem