Brightwork heeft zich aangesloten bij het Nederlandse publiek-private consortium voor antimicrobiële resistentie (AMR)

Logo AMR

Brightwork heeft zich aangesloten bij het Nederlandse publiek-private consortium voor antimicrobiële resistentie (AMR)

De Nederlandse Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Nederlandse Vereniging Generieke en Biosimilar Geneesmiddelen (BOGIN), de European Water Stewardship (EWS) en AMR Inzichten hebben het initiatief genomen tot de oprichting van dit consortium met het oog op de ondersteuning van technologische oplossingen en innovatiecapaciteit ter vermindering van de emissies van antibioticum afvalstromen. Het Consortium richt zich op ziekenhuizen, afvalwaterzuiveringsinstallaties en productiebedrijven binnen en buiten de Europese Unie, met inbegrip van landen als China, India en andere LMIC's.

Op korte termijn zal het actiegerichte consortium bestaande technologieën toegankelijk maken en ter beschikking stellen. Op langere termijn zal het consortium zeer innovatieve, meer betaalbare oplossingen beschikbaar stellen die het resultaat zijn van lopende en nieuw geïnitieerde onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden. Het doel van het consortium is de antibiotica-emissies terug te dringen met als overkoepelend doel bij te dragen tot de wereldwijde beteugeling van antimicrobiële resistentie (AMR). Brightworkwil met de consortiumpartners gaan samenwerken, met gebruikmaking van onze technologieën, testfaciliteiten en expertise, om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de bedreigingen van antimicrobiële resistentie in het milieu.

Referenties: https://www.amr-insights.eu/new-netherlands-consortium-to-reduce-emissions-from-antibiotics-production/

U kunt meer te weten komen over onze technieken via deze link.