Brightwork in de picture op Dwr Cymru Welsh Water Innovation Event 2020

Grotere tertiaire filterinstallatie

Brightwork in de picture op Dwr Cymru Welsh Water Innovation Event 2020

Tijdens het komende Welsh Water Innovation Event (29 oktober 2020) zal Brightwork's CEO Hans Wouters en het team van BW Products zal de Sand-Cycle technologie, toegepast in verschillende continue tertiaire zandfilterinstallaties, demonstreren door het tonen van real-time prestatiegegevens op afstand van een van de grotere tertiaire filterinstallaties voor stikstof- en fosforverwijdering in Europa.

Bovendien zijn wij verheugd het publiek een voorproefje te kunnen geven van de onlangs in gebruik genomen filterinstallatie op de Llandewy Brefi WwTP van Welsh Water.

U kunt meer te weten komen via deze nieuwsbrief