Onderzoek naar de filterinstallatie van de zoetwaterfabriek

Onderzoek naar de filterinstallatie van de zoetwaterfabriek

Delfland's Water Autoriteit ontwikkelt een zoetwaterfabriek om de zwemwaterkwaliteit van de Krabbenplas, een plaatselijk waterlichaam, te verbeteren.

Daarom is tertiaire ozonbehandeling in combinatie met continue zandfiltratie geprojecteerd in afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht bij Vlaardingen, Nederland. De bestaande continue zandfilterinstallatie, met een ontwerpcapaciteit van 1 m3 per seconde, gebouwd in 1998, zal worden opgeknapt om te voldoen aan de huidige eisen voor stikstof en fosfor. We voeren nu een volledige inspectie uit van alle filtercomponenten om de installatie te upgraden en de werking voor de komende 10 jaar te garanderen.

Camera-inspectie van vitale filterinwendige delen