Voorbeeld downloadpagina

WHITEPAPER

Drinkwaterproductie met continu-filtratie

Bij het ontwerpen van een drink- of proceswaterbehandelingsinstallatie is het van groot belang een zuinige installatie te ontwerpen die tegelijkertijd gemakkelijk te bedienen is.
In dit document worden de kenmerken beschreven van continue filtratie, die met succes wordt toegepast voor zowel grond- als oppervlaktewaterbehandeling voor drink- en proceswaterproductie-installaties.

Download dit document om erachter te komen:

Hoe het gebruik van continue filtratietechnologie betrouwbaar en doeltreffend is gebleken voor zowel grondwaterbehandeling als oppervlaktewaterbehandeling voor de productie van drinkwater.

Wat zijn de specifieke kenmerken van het continue filtratieproces.

In welk toepassingsgebied de technologie zal worden gebruikt en welke randvoorwaarden van belang zijn.

DOWNLOAD PAPER