RFID-technologie voor monitoring en controle van continue zandfilters

WHITEPAPER

RFID-technologie voor bewaking en regeling van continue zandfilters

De wettelijke normen voor de lozing van gezuiverd afvalwater in termen van stikstof (N) en fosfor
(P)-concentraties worden in de EU-regio steeds strenger. Naleving van de
de instemmingswaarden dwongen de waterautoriteiten ertoe biofilters met bewegend bed (MBF's) te implementeren
voor de tertiaire fase van het effluent. Uit onderzoek ter plaatse en in het veld blijkt echter dat talrijke
MBF-eenheden hebben te lijden onder niet-optimale operationele omstandigheden, logistieke problemen en onregelmatige
controle.

Download ons artikel over RFID-technologie als kosteneffectief real-time procesbewakings- en controle-instrument in continue zandfilters: twee casestudies

Download deze whitepaper om te ontdekken:

Verwijdering van fosfor in bestaande zuiveringsinstallaties.

Monitoring en controle van continue zandfilters. Hoe de filtratieprestaties te verbeteren.

Hoe de filtratie prestaties te verbeteren.

DOWNLOAD PAPER