Sand-Cycle white paper HIC

WHITEPAPER

Sand-Cycle White paper

De wettelijke normen voor de lozing van gezuiverd afvalwater in termen van stikstof (N) en fosfor
(P)-concentraties worden in de EU-regio steeds strenger. Naleving van de
de instemmingswaarden dwongen de waterautoriteiten ertoe biofilters met bewegend bed (MBF's) te implementeren
voor de tertiaire fase van het effluent. Uit onderzoek ter plaatse en in het veld blijkt echter dat talrijke
MBF-eenheden hebben te lijden onder niet-optimale operationele omstandigheden, logistieke problemen en onregelmatige
controle.

Download our paper on RFID technology as cost-effective real-time process monitoring and control tool  in continuous sand filters: two case studies

Download deze whitepaper om te ontdekken:

Verwijdering van fosfor in bestaande zuiveringsinstallaties.

Monitoring and control of continuous sand filters. How to boost filtration performance.

Hoe de filtratie prestaties te verbeteren.

DOWNLOAD PAPER