Fosfor p-verwijdering

Waarom moeten we fosfaat verwijderen en hoe doen we dat efficiënt?

Fosfaat (P) in afvalwater dat in een waterlichaam wordt geloosd, is vaak de beperkende voedingsstof voor de primaire productiviteit in het water. Een teveel aan P kan dan ook leiden tot eutrofiëring.

Als gevolg van de strengere lozingslimieten die aan afvalwaterzuiveringsinstallaties in Europa worden opgelegd, is er een toenemende vraag naar een zeer laag totaal fosfaatgehalte in het effluent. Totale P-niveaus van minder dan 0,10 mg/l vereisen behandelingsalternatieven die veel verder gaan dan de huidige technologieën.

Welke fosfaatfractionering komt voor in afvalwater effluent?

Het secundaire effluent van een goed presterende installatie bevat gewoonlijk totale fosfaatgehalten van 0,4 - 1,2. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de toegepaste primaire en secundaire zuiveringstechnologieën. Totaal fosfaat is een somparameter, die moet worden gedifferentieerd om de best mogelijke verwijderingsmethode te analyseren. Fosfaat is aanwezig in oplosbare (passeer 0,45 micron filter) en deeltjesvorm. Zowel oplosbaar als deeltjesfosfaat bestaat uit reactief P (ook aangeduid als ortho P), poly P en organisch P. Opgelost organisch fosfaat is moeilijk te verwijderen en kan tot 0,05 - 0,2 mg/l bijdragen. Wees je hier altijd van bewust! Je zou een drempel kunnen bereiken die moeilijk te overschrijden is.

Hoe moet de aanvullende behandeling eruit zien?

Als je fosfor tot bijvoorbeeld 0,10 mg/l wilt verwijderen, moet je manieren vinden om zowel deeltjes als oplosbaar fosfor effectief te verwijderen. Het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties bevat - per definitie - zowel fosfor in deeltjes als fosfor in oplosbare vorm. Monsters van Nederlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties laten concentraties van zowel deeltjes als oplosbaar fosfor zien, beide in het bereik van 0,2 - 0,6 mg/l.

Daarom moeten de juiste tertiaire-behandelingstechnologieën in staat zijn het oplosbare fosfaat chemisch om te zetten en tevens een uiterst effectieve barrière vormen voor fosfaatdeeltjes door vaste deeltjes te verwijderen.

Welke technologieën zijn toepasbaar?

Wij hebben drie technologieën toegepast, die fosfaat kunnen verwijderen tot niveaus van minder dan 0,10 mg/l. Schijf- en doekfiltratie zijn nuttig als compacte oplossing die soms mooi in het hydraulische lijnschema van de bestaande zuiveringsinstallatie past. Continue mediafiltratie is ook een zeer geschikte oplossing gebleken voor de verwijdering van fosfaat. Het biedt ook de mogelijkheid om de verwijdering van stikstof en fosfaat te combineren in één behandelingsproces. Wij zullen altijd zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw geval.

 

Wij werken samen met onze klanten en partners om de juiste oplossing te vinden om ons milieu te beschermen met respect voor onze waterreserves. Wij hebben verschillende fosforverwijderingsinstallaties gebouwd; wij delen graag informatie met u om u te helpen de juiste oplossing te vinden.

Neem contact met ons op!

 

Efteling water foto

Hergebruik effluent in pretpark Efteling

Het populaire themapark Efteling in Kaatsheuvel (Nederland) heeft een droogtepreventieprogramma gelanceerd om de totale hoeveelheid onttrokken grondwater voor het voeden van de talrijke watervijvers in het park te verminderen. De vijvers, waterlichamen en fonteinen zijn vitale onderdelen voor zowel het themapark
en de aangrenzende golfbaan. Bovendien wordt het water gebruikt voor green keeping. Voor de groenvoorziening werd grondwater gebruikt, maar als gevolg daarvan daalde het grondwaterpeil. Daarom wordt sinds 1997 effluent van AWZI Kaatsheuvel gebruikt voor het aanvullen van water in de vijvers. Om eutrofiëring van de vijvers te voorkomen, werd bijzondere aandacht besteed aan een verregaande verwijdering van fosfor tot niveaus onder 0,10 mg/l totaal P.

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, neem dan een kijkje in onze projecten, met daarin relevante white papers: voor dit onderwerp bevelen wij de white paper met de titel aan:  "Effluent hergebruik P-verwijdering".

Bezoek onze videobijdrage aan de 14e jaarlijkse European Waste Water Management Conference: "Verbeterde P-verwijdering door het wijzigen van ontwerp- en operationele parameters om te voldoen aan nieuwe vergunningen met zandfilters en het gebruik van Sand-Cycle".


    Effluentpolishing in rioolwaterzuiveringsinstallaties te Ruurlo en Wehl