Projecten,/ SOI Zwolle centraatvoorbehandeling voor toevoer naar AMX

SOI Zwolle centraat voorbehandeling voor aanvoer naar AMX

2022 -2023

Klant: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Trefwoorden: centraat, Anammox, voorbehandeling, trommelfilter, pilot

 

Beschrijving van het project

Bij WwTW Zwolle, Nederland, wordt een Anammox-proces toegepast om de stikstofrijke afvalstroom van de slibontwatering te behandelen. Het slib wordt ontwaterd met behulp van twee centrifuges. Het centraat wordt naar de Anammox-reactor gevoerd. Het verwijderen van de meeste anorganische stoffen uit het centraat, voordat het in de reactor wordt gevoerd, leidt tot een betrouwbaarder en stabieler biologisch proces. Een proef met een trommelfilter wordt uitgevoerd om de basis van het ontwerp te bepalen.

Trommelfilter met sproeiers

 

Proefopstelling

Oplossing

"Bij twijfel, probeer het uit". Met een kleine verpakkingseenheid konden we de prestaties van de installatie simuleren en verschillende operationele instellingen uitproberen: doorvoer, maaswijdte, wasfrequenties en de kenmerken van het residu. Ook het betrokken operationele personeel kon zich vertrouwd maken met de technologie. De uiteindelijke oplossing leidt tot een seriële "voorbewerking" van het centraat, met gebruikmaking van de bestaande zeef en de implementatie van een trommelfilter voor het fijnzeven.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze cliënten om hun doelstellingen te bereiken.
En we stellen hun feedback zeer op prijs!

"Door de samenwerking met Brightwork is een beter inzicht verkregen in continue bewegend bed zandfiltersystemen. Het gebruik van de nieuwe Sand Cycle technologie, ontwikkeld door Brightwork uit Nederland, heeft geleid tot een beter begrip van de relatie tussen zandbed beweging en filtratie efficiëntie. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor hogere verwijderingsrendementen, in de richting van geoptimaliseerde real-time belasting."

Gareth Medley

Conway Engineering

Contact Brightwork

Wij staan altijd open voor vragen en suggesties. Neem gerust contact met ons op als u een bepaalde vraag, opmerking of verzoek hebt.