Huurvloot

Huurvloot

Om tegemoet te komen aan de voortdurende vraag van onze klanten naar de uitvoering van tijdelijke water- en afvalwaterzuiveringsprogramma's, hebben wij onlangs onze huurvloot uitgebreid met zuiveringsinstallaties die een debiet van 3 - 300 m3/h aankunnen. Hierdoor kunnen wij onze klanten een snelle mobilisatie beloven en zijn wij in staat om elk watergerelateerd probleem op te lossen, dat onmiddellijke actie vereist. Momenteel is onze tijdelijke apparatuur operationeel in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Verder gebruiken we onze apparatuur om nieuwe toepassingen te testen. Dit stelt ons in staat voortdurend te werken aan product- en technologieontwikkeling. In nauwe samenwerking met onze partners en klanten voeren we praktijkonderzoek uit om toepassingen en besturingsvensters op te rekken. Laat het ons weten als u een onmiddellijke oplossing nodig hebt of als u de mogelijkheden voor de uitbreiding van uw water- of afvalwaterbehandeling wilt onderzoeken.

Continu filterinstallatie

Continu filterinstallatie, bestaande uit drie identieke roestvrijstalen eenheden, elk met een capaciteit van 50 - 75 m3/u en voorzien van 15 m3 bedvolume. De filterunits hebben een diameter van 2,5 m en zijn 7,5 m hoog. De totale capaciteit van de installatie ligt tussen 150 en 225 m3/u. De installatie kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, variërend van directe filtratie van oppervlaktewater voor de productie van proceswater tot het polijsten van afvalwater voor de verwijdering van vaste stoffen, fosfor en/of nitraat-stikstof. De installatie kan ook worden gebruikt voor de invoering van een systeem voor hergebruik van water, waardoor het totale waterverbruik van uw locatie wordt verminderd. Ons procesteam kan met u overleggen hoe de filterinstallatie of delen daarvan op de meest optimale wijze in uw zuiveringsschema kunnen worden geïntegreerd.

Deze installatie bestaat uit een gecontroleerde coagulatie - flocculatie - lamellenbezinking en kan worden gebruikt voor de verwijdering van vaste stoffen, zowel organische als anorganische vaste stoffen. Toepassingen zijn er zowel in de water- als in de afvalwaterbehandeling. In watertoepassingen kan oppervlaktewater en grondwater worden gebruikt als bron voor de behandeling. In afvalwatertoepassingen kan zowel primaire als secundaire bezinking worden overwogen. Deze installatie heeft een capaciteit van 10 - 30 m3/u, afhankelijk van de hoeveelheid vaste stoffen, het soort vaste stoffen en de effluentcriteria. De installatie is gemakkelijk te mobiliseren en neemt weinig ruimte in beslag.
De installatie bestaat uit een gecontroleerde coagulatie - flocculatie - lamellenbezinking