Beluchting en ontgassing

Beluchting en ontgassing

Efficiënte beluchting en/of ontgassing zijn belangrijke procescomponenten voor een efficiënte verwijdering van ijzer en mangaan bij de behandeling van grondwater, biologische nitrificatie of de verwijdering van koolwaterstofcomponenten.

Beluchting en ontgassing

Gemakkelijk te bedienen

Beluchtings- en ontgassingsreactoren zijn vaak gevoelig voor vervuiling, zodat ze regelmatig moeten worden gereinigd. Onze ontwerpbasis is gericht op gemakkelijk te bedienen apparatuur, waarbij aangroei wordt vermeden of beperkt. Indien nodig voorzien van eenvoudige reinigingsmethoden.

Effectief ontwerp

Onze basis voor het ontwerp is gericht op de specifieke processturing. Voor zuurstofoverdracht is het doel een maximaal verzadigingsniveau met een minimum aan benodigde energie. Voor kooldioxide- of methaanverwijdering richten we ons op maximale ontgassingspercentages.

Stabiele rendementen

Stabiele rendementen voor zowel beluchting als ontgassing in diverse waterbronnen. Beluchting van grondwater, nitrificatie van afvalwater in beluchte mediafilters, tertiaire beluchting van afvalwater. Verschillende technologieën worden toegepast. 

Kies het juiste type apparatuur

Beluchting en ontgassing zijn processen die van belang zijn voor het conditioneren van verschillende waterbronnen voor verdere behandeling. Voor grondwater wordt beluchting en ontgassing toegepast om Fe(II) te oxideren tot Fe(III), terwijl overtollig kooldioxide wordt verwijderd. Een cascadebeluchting, bestaande uit een reeks cascades om ideale omstandigheden te creëren voor het contact tussen water en lucht, wordt gebruikt om de zuurstofopname te maximaliseren. Als ontgassing de belangrijkste drijfveer voor het proces is, kunnen plaatbeluchters worden toegepast.

Voor de beluchting van mediafilters, voor het creëren van zuurstofrijke omstandigheden voor de nitrificerende biomassa, passen we beluchtingsnetten toe, die zijn voorzien van laser gesneden openingen om de migratie van fijne belletjes door het filterbed te bevorderen. 

Wij maken gebruik van ontwerpmodelleringsinstrumenten om de best mogelijke oplossing te bepalen. Op basis van de modelresultaten wordt een praktisch ontwerp gemaakt, dat past in de hydraulische leiding en dat gemakkelijk te onderhouden is.

Toepassingen

Beluchting van grondwater

In grondwater wordt de verwijdering van ijzer, mangaan en ammonium gerealiseerd door voorafgaande beluchting. Het gebruik van cascadebeluchters om de zuurstofopname te optimaliseren en tegelijkertijd goede pH-condities te creëren voor de verwijdering van ijzer, mangaan en ammoniak, is daarvoor effectief.

Polijsten van afvalwater

In afvalwaterbehandelingssystemen kunnen tertiaire polijststappen extra nitrificatie of biologische afbraak van organisch materiaal, met inbegrip van microverontreinigingen, vereisen. Efficiënte beluchting van een mediafilter zorgt ervoor dat gecontroleerde biologische groei in het filter kan plaatsvinden. 

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper '' Tertiair beluchte MBF's voor ammoniumverwijdering'' te downloaden.