Granulair actief kool filtratie

Granulair actief kool filtratie

Granulair actief kool filtratie in water- en afvalwaterbehandeling wordt gebruikt om organische stoffen, microverontreinigingen, medicijnresten en kleurcomponenten te verwijderen om aan de vereiste criteria te voldoen.  

Granulair actief kool filtratie

Propstroom condities

In granulair actief koolfilters worden organische stoffen en/of microverontreinigingen geadsorbeerd aan de kool. Toepassing van granulair actief kool continu-filters leidt tot goede propstroom condities, zodat het volledige actief kool medium optimaal wordt benut voor de adsorptie.

Operationele besparingen

De levensduur van de actieve kool in korrelvorm kan worden verlengd in toepassingen met continue mediafiltratie door het stimuleren van gelijktijdige biologische afbraak van organische componenten in het filter. Dit draagt bij tot een kleinere CO2 footprint en lagere OPEX.

Simultane verwijderingsprocessen

Naast adsorptie en biologische afbraak in de reactoren, kan simultaan fosfaat worden verwijderd door de vorming van fosfaatvlokken, na dosering van een coagulant in de toevoer naar de reactor.

Hoe werkt het?

In een continu-filtratie systeem wordt granulair actief kool als filtermedium toegepast. Dit betekent dat het medium wordt gewassen tijdens de filtratie en adsorptie. Hierdoor zijn hogere concentraties vaste stoffen in de toevoer naar het filter mogelijk, vergeleken met conventionele teruggespoelde koolfilters.

Afhankelijk van de stoflast in de toevoer naar de koolfiltratie worden ook uitvoeringsvormen met klassieke koolfilters toegepast, al dan niet voorzien van voorzieningen voor het terugspoelen van de media.  

Gewoonlijk wordt de actieve koolkolom geleidelijk verzadigd door de geadsorbeerde componenten. Dit kunnen organische stoffen zijn, bijvoorbeeld DOC of microverontreinigingen, zoals medicijnresten. Nadat de kool-kolom verzadigd is, wordt het medium vervangen en/of geregenereerd voor verder gebruik. Een seriële GAC-filtratie wordt toegepast als de filtraatcriteria zeer streng zijn. In dat geval wordt de seriefiltratie omgedraaid, nadat kolom één volledig verzadigd is.

Optimalisering van het procesontwerp

Het granulaire actieve-koolproces wordt ontworpen op basis van de relevante procesparameters: de empty bed contacttijd, specifieke adsorptie-isothermen en de kenmerken van de toegepaste granulaire actieve kool. 

Indien nodig kunnen labtesten met proefkolommen worden toegepast om de basis van het ontwerp te verifiëren. Er wordt gebruik gemaakt van testfaciliteiten om deze tests uit te voeren onder de juiste procesomstandigheden.

Kenmerken

Robuuste zuivering van afvalwater

In afvalwaterbehandelingssystemen kan koolfiltratie worden toegepast als een nageschakeld zuiveringsproces. Aangezien het filtersysteem ook vaste stoffen kan verwerken kan het in een breed gebied worden toegepast.

Productie van proceswater

In proces- en drinkwatersystemen vormt filtratie met actieve kool een efficiënte barrière voor microverontreinigingen en organische stoffen. Ook kleurverwijdering (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van humusstoffen) is doeltreffend.

Percolaat

Percolaat of percolatiewater kan een cocktail van bestanddelen bevatten die vóór de lozing ervan moet worden verwijderd. Koolfiltratie maakt vaak onderdeel uit van het zuiveringsproces om microverontreinigingen te verwijderen tot lage concentratiewaardes.

Gecombineerde biologische omzetting

Een krachtige combinatie van adsorptie en biologische afbraak maakt de zuiveringsoplossing laag in operationele kosten, aangezien de regeneratiefrequentie van de actief kool nu aanzienlijk kan worden verlaagd.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze cliënten om hun doelstellingen te bereiken.
En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Conway Engineering werd gevraagd om een pasklare oplossing te ontwerpen, te bouwen en in bedrijf te stellen voor de behandeling van verontreinigd percolatiewater afkomstig van baggerwerkzaamheden bij de ontwikkeling van Alexandra Basin in de haven van Dublin in Ierland. De belangrijkste uitdagingen waren de verontreinigingsgraad, de strenge lozingsnormen, het beschikbare terrein en de beperkte bemonsteringsgegevens die aanvankelijk beschikbaar waren voor het ontwerp. 

De open samenwerking met Brightwork stelde ons in staat een op maat gemaakt behandelingsproces te ontwerpen en te ontwikkelen dat ter plaatse werd geoptimaliseerd en uitgebreid om te voldoen aan de strenge milieuvergunningen die van kracht waren. Deze samenwerking resulteerde in een succesvol project, betrouwbare resultaten en een tevreden klant.

Jennifer Conway

Conway Engineering

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper te downloaden: "Ontwerp en bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van verontreinigd percolatiewater afkomstig van baggerwerken in de haven van Dublin".