Waarom moeten we fosfaat verwijderen en hoe doen we dat efficiënt?

Waarom moeten we fosfaat verwijderen en hoe doen we dat efficiënt?

Waarom moeten we fosfaat verwijderen en hoe doen we dat efficiënt?

Fosfaat (P) in afvalwater dat in een waterlichaam wordt geloosd, is vaak de beperkende voedingsstof voor de primaire productiviteit in het water. Een teveel aan P kan dan ook leiden tot eutrofiëring.

Als gevolg van de strengere lozingslimieten die aan afvalwaterzuiveringsinstallaties in Europa worden opgelegd, is er een toenemende vraag naar een zeer laag totaal fosfaatgehalte in het effluent. Totale P-niveaus van minder dan 0,10 mg/l vereisen behandelingsalternatieven die veel verder gaan dan de huidige technologieën.

Welke fosfaatfractionering komt voor in afvalwater effluent?

Het secundaire effluent van een goed presterende installatie bevat gewoonlijk totale fosfaatgehalten van 0,4 - 1,2. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de toegepaste primaire en secundaire zuiveringstechnologieën. Totaal fosfaat is een somparameter, die moet worden gedifferentieerd om de best mogelijke verwijderingsmethode te analyseren. Fosfaat is aanwezig in oplosbare (passeer 0,45 micron filter) en deeltjesvorm. Zowel oplosbaar als deeltjesfosfaat bestaat uit reactief P (ook aangeduid als ortho P), poly P en organisch P. Opgelost organisch fosfaat is moeilijk te verwijderen en kan tot 0,05 - 0,2 mg/l bijdragen. Wees je hier altijd van bewust! Je zou een drempel kunnen bereiken die moeilijk te overschrijden is.

Hoe moet de aanvullende behandeling eruit zien?

Als je fosfaat tot bijvoorbeeld 0,10 mg/l wilt verwijderen, moet je manieren vinden om zowel deeltjes als oplosbaar fosfaat effectief te verwijderen. Het effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties bevat - per definitie - zowel fosfaat in deeltjes als fosfaat in oplosbare vorm. Monsters van Nederlandse afvalwaterzuiveringsinstallaties laten concentraties van zowel deeltjes als oplosbaar fosfaat zien, beide in de orde van 0,2 - 0,6 mg/l.

Daarom moeten de juiste tertiaire-behandelingstechnologieën in staat zijn het oplosbare fosfaat chemisch om te zetten en tevens een uiterst effectieve barrière vormen voor fosfaatdeeltjes door vaste deeltjes te verwijderen.

Welke technologieën zijn toepasbaar?

Wij hebben drie technologieën toegepast, die fosfaat kunnen verwijderen tot niveaus van minder dan 0,10 mg/l. Schijf- en doekfiltratie zijn nuttig als compacte oplossing die soms mooi in het hydraulische lijnschema van de bestaande zuiveringsinstallatie past. Continue mediafiltratie is ook een zeer geschikte oplossing gebleken voor de verwijdering van fosfaat. Het biedt ook de mogelijkheid om de verwijdering van stikstof en fosfaat te combineren in één behandelingsproces. Wij zullen altijd zoeken naar de best mogelijke oplossing voor uw geval.

Hergebruik effluent Themapark Efteling

Het populaire pretpark Efteling in het zuiden van Nederland is een droogtepreventieprogramma gestart. Doel was de totale hoeveelheid grondwater die werd onttrokken om de talrijke watervijvers in het park te voeden, te verminderen. Als gevolg van de onttrekking daalde het grondwaterpeil. Daarom wordt effluent van afvalwaterzuiveringsinstallatie Kaatsheuvel gebruikt voor het aanvullen van water in de vijvers. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwijderen van fosfaat tot niveaus onder 0,10 mg/l totaal fosfaat om eutrofiëring en algenbloei in de vijvers te voorkomen.

Download dit document om erachter te komen:

Hoe we erin slagen om consequent zeer lage totale fosfaatgehaltes te halen met continue tertiaire zandfiltratie.

Hoe het Sand-Cycle bewakingssysteem voortdurend bijdraagt tot een installatie zonder anomalieën.

Welke resultaten worden van jaar tot jaar verkregen voor diverse parameters, waaronder totaal fosfaat, gesuspendeerde vaste stoffen, BZV, stikstof.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze cliënten om hun doelstellingen te bereiken.
En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Wij exploiteren een grote tertiaire filterinstallatie bestaande uit 24 filtercellen om stikstof en fosfaat te verwijderen vóór de lozing van het effluent. De installatie is sinds 2009 in bedrijf, en in het begin hebben we geprobeerd de filters te controleren met behulp van een ultrasoon meetinstrument voor zandcirculatie. Dit werkte niet. Nadat Brightwork in 2016 Sand-Cycle implementeerde, bleek dit zeer nuttig te zijn in onze dagelijkse werkzaamheden. We zijn erin geslaagd om de filters op de meest optimale manier te bedienen en we zijn erg blij met het gebruik van zo'n krachtige tool.

Jan Boonstra

Wetterskip Fryslân

Conway Engineering werd gevraagd om een pasklare oplossing te ontwerpen, te bouwen en in bedrijf te stellen voor de behandeling van verontreinigd percolatiewater afkomstig van baggerwerkzaamheden bij de ontwikkeling van Alexandra Basin in de haven van Dublin in Ierland. De belangrijkste uitdagingen waren de verontreinigingsgraad, de strenge lozingsnormen, het beschikbare terrein en de beperkte bemonsteringsgegevens die aanvankelijk beschikbaar waren voor het ontwerp.

Deze samenwerking resulteerde in een succesvolle uitvoering van het project en een tevreden klant.

Jennifer MacNamara

Conway Engineering

Contact Brightwork

Wij staan altijd open voor vragen en suggesties. Neem gerust contact met ons op als u een bepaalde vraag, opmerking of verzoek hebt.