Grondwater

Grondwater

De behandeling is gericht op een combinatie van efficiënte beluchting en continue (bio)filtratie. De belangrijkste componenten die moeten worden verwijderd zijn ijzer, mangaan en ammonium. Zowel fysisch-chemische als biologische processen worden toegepast om te voldoen aan de kwaliteitsniveaus voor drinkwater.

Grondwater

Compacte behandeling

Klassieke grondwaterbehandelingssystemen bestaan uit beluchting/ontgassing en (bewegend bed) filtratie of anaërobe N/F of R/O membraanfiltratie.

Kosteneffectief

Modulair systeem en kosteneffectieve set-up in een breed scala van capaciteiten. Hoge uptime en laag geïnstalleerd vermogen. Geen terugspoelpompen, terugspoelopslag door gebruik te maken van bewegend bed filtratie.

Hoge prestaties

Stabiele prestaties voor de verwijdering van ijzer, mangaan en ammonium. Zowel fysisch-chemische als biologische omzettingsprocessen in één reactor.  

Procescombinaties

 Gewoonlijk wordt grondwater voor de productie van drinkwater behandeld om sporen van ijzer, mangaan en/of ammonium te verwijderen. Na de juiste conditionering worden deze componenten effectief verwijderd door fysisch-chemische processen en biologische omzetting.

In verontreinigde grondwaterbronnen, b.v. door de aanwezigheid van koolwaterstoffen, blijkt belucht bewegend bed filtratie een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing te zijn. 

Biologische omzetting

Sanering van grondwaterbronnen verontreinigd met verschillende biologisch afbreekbare componenten kan worden uitgevoerd door middel van beluchte bewegend bed continufilters. Zowel lucht als zuurstof worden gebruikt om een zuurstofrijke omgeving te creëren binnen het filterbed. Hierdoor groeit er biomassa bovenop het filtermedium en wordt de biologische omzetting van biologisch afbreekbare componenten bevorderd. 

Bewegend bed (bio)filtratie is een vorm van filtratie met korrelvormige media die gebaseerd is op een ononderbroken filterwerking. Het verhoogt de stabiele en betrouwbare verwijderingsrendementen.

Onze Unique Selling Points

Gecombineerd proces

Efficiënte zuurstofopname door hydraulische beluchtingsprocessen, conditionering om kooldioxide en/of methaangas te strippen. De fysisch-chemische verwijdering van ijzer en de biologische omzetting van mangaan en/of ammonium zullen resulteren in effluentkwaliteiten die voldoen aan de drinkwaterrichtlijnen. 

Behandeling van verontreinigd water

In verontreinigd grondwater blijkt biologische omzetting van organische componenten effectief te zijn in het verwijderen van schadelijke verbindingen, zoals koolwaterstoffen. Zowel polycyclische als mono-cyclische koolwaterstoffen worden efficiënt omgezet door de gekweekte biomassa in een bewegend bed belucht biofilter. 

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Als ik Brightwork in drie woorden zou moeten omschrijven, zou ik hun capaciteiten karakteriseren met: betrouwbaar, innovatief en service gedreven. Ik zou anderen zeker aanraden om met hen te werken.

Jan Boonstra

Plant operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Mijn indruk van Brightwork is goed, ze zijn zeer kundig en deskundig.

Mattias Feldthusen

Directeur proces- en productontwikkeling
Nordic Water Products AB

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper '' Grondwaterbehandeling met MBF filtratie, praktijkresultaten en referenties'' te downloaden.