Percolaat

Percolaat

Er zijn efficiënte behandelingsprocessen beschikbaar voor het verwijderen van troebelheid, vaste stoffen en/of kleur, om zowel proces- als drinkwater te produceren. Coagulatie - flocculatie - lamellenbezinking, directe filtratie, disc en doekfiltratie worden toegepast.

Percolaat

Compacte behandeling

Wij ontwerpen en bouwen een compacte zuiveringsinstallatie met voldoende flexibiliteit om toevoerwaterdebieten en -belastingen in een breed werkingsgebied aan te kunnen. Met een set modulaire behandelingscomponenten.  

Tijdelijke uitrusting

Vaak vereist een locatiesanering een tijdelijke robuuste  zuiveringsinstallatie die aan de doelstellingen voldoet. Wij gebruiken beproefde behandelingscomponenten en installeren verwijderingssystemen met meerdere barrières. 

Betrouwbare procesprestaties

Een reeks geschikte processen wordt gebruikt om het percolatiewater te conditioneren en te behandelen. Bij wisselende voedingswaterkwaliteiten wordt een stabiele effluentkwaliteit bereikt die voldoet aan de meest gangbare lozingscriteria.

Onze aanpak

Percolaat is elk vloeibaar materiaal dat van het land of van opgeslagen materiaal afvloeit en aanzienlijk verhoogde concentraties ongewenst materiaal bevat dat afkomstig is van het materiaal waar het doorheen is gegaan.

Een efficiënte conditionering en behandeling van percolaat is nodig om te voorkomen dat de schadelijke componenten in oppervlaktewaterlichamen worden geloosd.

Zowel industriële locaties als sanerings- of mijnbouwlocaties kunnen eisen stellen aan de behandeling van regenwater dat op het terrein wordt verzameld. Een grote verscheidenheid van componenten, die zware metalen, organische verbindingen of andere componenten bevatten, wordt overwogen. Verschillende procédés, die conditionering, coagulatie/flocculatie, mediafiltratie en filtratie met actieve kool in korrelvorm combineren, kunnen worden toegepast. 

Onze Unique Selling Points

Multifunctioneel

De combinatie van conditioneringstechnologieën, fysisch-chemische en biologische behandeling, adsorptie- en oxidatieprocessen om te voldoen aan de effluenteisen voor een grote verscheidenheid van componenten.

Gemakkelijk te bedienen

Wij ontwerpen betrouwbare en robuuste zuiveringsinstallaties, zowel voor permanent als tijdelijk gebruik. Ononderbroken werking, gemakkelijk te bedienen, met controle op afstand. Lage mankrachtvereisten met betrouwbare en stabiele behandelingsprestaties.

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Conway Engineering werd gevraagd om een pasklare oplossing te ontwerpen, te bouwen en in bedrijf te stellen voor de behandeling van verontreinigd percolatiewater afkomstig van baggerwerkzaamheden bij de ontwikkeling van Alexandra Basin in de haven van Dublin in Ierland. De belangrijkste uitdagingen waren de verontreinigingsgraad, de strenge lozingsnormen, het beschikbare terrein en de beperkte bemonsteringsgegevens die aanvankelijk beschikbaar waren voor het ontwerp. 

Deze samenwerking resulteerde in een succesvolle uitvoering van het project en een tevreden klant.

Jennifer MacNamara

Conway Engineering

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper te downloaden '' Ontwerp en bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van verontreinigd percolatiewater van baggerwerken in de haven van Dublin ''.