Brightwork neemt met Sand-Cycle deel aan Export Carrousel XII

Brightwork neemt met Sand-Cycle deel aan Export Carrousel XII

Brightwork heeft de ambitie om haar Sand-Cycle technologie wereldwijd. Daarom heeft BW Products eerder dit jaar haar netwerk binnen Europa uitgebreid met een samenwerking te starten met Nordic Water. Om de mogelijkheden buiten Europa te verkennen, gaat het bedrijf nu gebruik maken van de expertise van het project Export Carrousel.

Export Carrousel XII

Brightwork neemt deel met Zand-Cyclus in de Exportcarrousel XII. Als gevolg daarvan, Brightwork zal samenwerken met een groep internationale studenten van NHL Stenden University. In de komende zes maanden zullen zij de markt in Zuidoost-Azië verkennen voor Sand-Cycle. In dit deel van de wereld zijn veel continue zandfilters gerealiseerd. De potentiële markt voor Sand-Cycle is dan ook enorm. Bovendien kunnen al die filters hun prestaties verbeteren door Sand-Cycle te installeren als monitoring- en controle-instrument. Daardoor is een aanzienlijke verlaging van de operationele kosten haalbaar. Bovendien is Sand-Cycle geschikt voor alle typen continue zandfilters.

Kick-off

In de eerste week van het nieuwe collegejaar 2019-2010 vond in de Kanselarij in Leeuwarden de aftrap plaats van de 12e editie van de Export Carrousel. Het doel was om de bedrijven en hun producten te introduceren bij de studenten en vice versa. Daartoe had de organisatie presentaties en rond de tafel gesprekken voorbereid.

Als vertegenwoordiger van Brightwork vertelde CEO Hans Wouters meer over Sand-Cycle en de daarmee verband houdende exportvraag die BW Products heeft aan de studenten. De groep studenten zal verschillende methoden gebruiken om de potentiële markt in Zuidoost-Azië te onderzoeken. Zo zullen zij onder andere een brede sectorscan uitvoeren. Uiteindelijk zal het verwachte resultaat een goed leesbaar exportplan zijn. Om tot dit eindproduct te komen, worden de studenten bijgestaan door hun mentoren van NHL Stenden University, externe adviseurs en medewerkers van Brightwork.

Het project Exportcarrousel vormt de specialisatie minor International Business. De studenten volgen deze minor aan de NHL Stenden Hogeschool. De Provincie Fryslân ondersteunt en maakt dit project mogelijk.

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp en er meer over wilt weten, neem dan contact met ons op