Sand-Cycle toegepast in Zwitserland

Sand-Cycle toegepast in Zwitserland

In de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Barbengo in Zwitserland worden proeven op ware grootte uitgevoerd om microverontreinigingen te verwijderen uit het afvalwater dat in het meer van Lugano wordt geloosd. EAWAG beheert het project dat zich richt op poedervormige actieve kooldosering voorafgaand aan de tertiaire continue zandfilters.

In samenwerking met Techfina uit Zwitserland en Nordic Water GmbH zal Sand-Cycle worden toegepast om de prestaties van de zandfilter tijdens de proeven te controleren. Dit is de eerste Zwitserse Sand-Cycle referentie.

Zwitserland loopt voorop op de Europese markt voor de verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater, die door nationale wetgeving wordt geregeld. Tertiaire DynaSand-filters, die vaak werden toegepast voor de verwijdering van nutriënten, kunnen nu bijdragen tot het bereiken van deze nieuwe doelstelling. Een goede bewaking en controle van deze filters wordt daarom nog belangrijker. Sand-Cycle is een krachtig hulpmiddel om de prestaties van de installatie te optimaliseren, en de operators te ondersteunen bij het probleemloos laten functioneren van de filters.

De proeven zullen in een tijdsbestek van 6 maanden worden uitgevoerd; de resultaten zullen eind 2021 beschikbaar komen.

Zandfilterinstallaties op de zuiveringsinstallatie van Barbengo