Omslagartikel bij WE&T over continue filtratie

Recent gepubliceerd bij WE&T

Stretching continue filtratie voor proceswaterproductie en afvalwaterzuivering. Continu opstroomfilters met korrelvormige media zijn op grote schaal gebruikt voor diverse drinkwater- en afvalwaterbehandelingstoepassingen. In tertiaire afvalwatertoepassingen worden ze gebruikt voor de verwijdering van vaste stoffen, biochemisch zuurstofverbruik en nutriënten. In oppervlaktewater- en grondwaterbehandeling produceren continue filters verwerkt water. Bij bypassfiltratie van koelwater zijn continufilters zeer nuttig om het koelwatersysteem schoon te houden, het chemicaliënverbruik te verminderen en de afblaasvolumes te beperken. Nieuwe toepassingen, waarbij de nadruk ligt op de verwijdering van microbestanddelen, rekken het werkingsgebied verder uit door gebruik te maken van actieve kool in korrelvorm als filtermedium.

Wereldwijd zijn continue zandfilters in groten getale toegepast, omdat deze filters gemakkelijk te bedienen zijn en hoge vaste en hydraulische belastingen aankunnen.

Er is een nieuw innovatief bewakings- en controle-instrument voor continue filters ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Het is gebaseerd op radiofrequentie-identificatie (RFID)-technologie. Om de beweging van zandkorrels te volgen, zijn passieve RFID-tags aangebracht in twee effluenten van de Nederlandse waterzuiveringsinstallatie Wijlre, in het zuiden van Nederland, en Kaatsheuvel.

Meer over deze referentiesites kunt u lezen in dit artikel bij WE&T