Nieuwe technologieën voor de verwijdering van microverontreinigingen onderzocht

Aquatech Amsterdam
AquaTech Amsterdam

Nieuwe technologieën voor de verwijdering van microverontreinigingen onderzocht

De Nederlandse Waterpartners implementeren en onderzoeken technologieën voor de verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen uitgebreide programma's, die worden geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beheerd door STOWA en de nationale waterschappen.

Aquatech-evenement over de verwijdering van microverontreinigingen

Op de 2021 Aquatech Beurs in Amsterdam bent u uitgenodigd op een tweedaags evenement over het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater. Laat u informeren over alle innovatieve pilot-onderzoeksprojecten die zijn ontwikkeld. Presentaties zullen ingaan op de voortgang van full scale implementatie projecten. U krijgt de laatste informatie over verschillende technologieën die kunnen worden gebruikt om microverontreinigingen te verwijderen. Er wordt gebruik gemaakt van ozonbehandeling, korrel- en poedervormige actieve kooltechnologieën, filtratie en adsorptietechnieken. U leert hoe deze technologieën scoren op een hoog verwijderingsrendement van microverontreinigingen, vermindering van ecotoxiciteit, een lage koolstofvoetafdruk en specifieke kosten. U wordt niet alleen bijgepraat over afzonderlijke zuiveringstechnologieën, maar ontdekt ook nieuwe waterfabriekstrategieën. Deze waterfabriekbenadering legt de nadruk op volledig nieuwe, geïntegreerde afvalwaterbehandelingsprocessen. Ook zult u worden geïnformeerd over waterraffinaderijconcepten, waarbij de productie van effluent van goede kwaliteit wordt gecombineerd met - tegelijkertijd - de terugwinning van hulpbronnen.

Biologisch geactiveerde GAC continue filtratie

Brightwork is een van de presentatoren op dit evenement. U zult meer horen over de eigenschappen van biologisch geactiveerde korrelige actieve kool (GAC) continue filtratie voor het verwijderen van microverontreinigingen. Deze technologie is nuttig voor zowel bestaande als nieuwe continu filterinstallaties om microverontreinigingen effectief te verwijderen. De kern van de technologie is een combinatie van adsorptie en biologische afbraak in de reactor. Daardoor kan de korrelige actieve kool gedurende een langere periode worden gebruikt voordat hij moet worden geregenereerd. Tegelijkertijd richten we ons op de verwijdering van oplosbaar fosfor door coagulanten te doseren in de toevoer naar het filter. Met als doel te voldoen aan de KRW-richtlijnen voor totale fosforconcentraties in het uiteindelijke effluent.

 

Laten we elkaar ontmoeten!

Wij bevelen dit evenement, dat gepland is op 3 en 4 november, ten zeerste aanth bij Aquatech Expo RAI, Atrium ingang L. Het evenement is gratis voor Aquatech-bezoekers.

Voor nadere informatie wordt u verwezen naar deze link. 

Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, neem dan contact met ons op voor meer informatie.