Is directe continue filtratie de oplossing om oppervlaktewater te behandelen?

Is directe continue filtratie de oplossing om oppervlaktewater te behandelen?

 

Het eerlijke antwoord is: geenniet altijd, maar soms wel! Als het geschikt is, is het een wonderbaarlijk eenvoudige procesopzet: na de voedingszeven past u een continue zandfilter toe met inline voedingsdosering van coagulanten. Het filter fungeert als flocculator en vlokafscheider, wat resulteert in een stabiel filtraat van hoge kwaliteit.

 

Maar hoe weten we wanneer dit haalbaar is? WIk heb geprobeerd je een beetje op weg te helpen.
 

Voor de behandeling van oppervlaktewater is de belasting van het filter met vaste stoffen gebaseerd op de variabele kwaliteit van het toegevoerde water, aangezien de kwaliteit van het rivierwater aanzienlijk kan variëren met betrekking tot troebelheid, kleur en zwevende vaste stoffen. De continue filtratie kan grote hoeveelheden vaste stoffen verwerken en kan daarom als één processtap worden gebruikt, waardoor voorbehandeling door bezinking of opgeloste-lucht-flotatie niet nodig is. Voor een efficiënte verwijdering van colloïdale stoffen wordt gewoonlijk een inline-dosering van vlokmiddelen gepland.

 
Dit is echter niet altijd van toepassing, dus u moet voorzichtig zijn. Wij hebben een processelectiediagram opgesteld, gerelateerd aan de troebelheid van de toevoer en het organisch materiaal van de toevoer (uitgedrukt in chlorofyl-a). U kunt zien dat er een bepaalde "sweet spot" is voor verbeterde directe continue filtratie. Als de kwaliteit van uw toevoeroppervlaktewater binnen dit werkingsgebied valt, kunt u dit proces overwegen. Het resultaat is een zeer eenvoudig, betrouwbaar en robuust zuiveringsproces, met een kleine (koolstof)voetafdruk.

Keuzediagram oppervlaktewaterproces

De tabel rechten illustreert typische resultaten van een oppervlaktewaterbehandelingssysteem, gebaseerd op directe continue filtratie. De installatie heeft een ontwerpcapaciteit van 160 m3/uur; een flocculant wordt in-line gedoseerd, met gebruikmaking van aluin. Typische doseringen liggen in het bereik van 2-6 mg/l Al. Samen met onze Sand-Cycle monitoring and control technologie zijn we in staat om consequent aan de filtraatcriteria te voldoen.

 

Tabel: Installatie voor de behandeling van oppervlaktewater met directe continue filtratie - Gegevens over de waterkwaliteit

ParameterRuw waterFiltraatCriteria
Troebelheid (NTU)20-250.1-0.2< 0.5
TSS (mg/l)1-500,5<1
Temperatuur (oC)1-25  
Transmissie (%)30-50> 96 
Fe (mg/l)  < 0.05
Al (mg/l)0.05-0.60< 0.1< 0.1
Mn (mg/l)  < 0.05